LRSK innrapporteringsskjema for sjeldne fugler

LRSKs

løpenr:

NB! Kun for LRSK-arter som skal beskrives, for rapportering av NSKF-arter anvender du NSKFs eget skjema, se http://www.nskf.org

 

1. Utfylles av LRSK

Dato mottat:

 

Dato behandlet:

 

Kjennelse (G*, GO, AV, H, IG):

 

Dato for utsendelse av begrunnelse:

 

Dato for returnering av dokumentasjon:

 

Begrunnelse for kjennelse, evt andre kommentarer:

 

 

2. Utfylles av rapportøren

Vennligst fyll ut alle poster i dette skjema om mulig. Dette for at LRSK skal kunne gjøre en riktig og rettferdig bedømmelse av ditt funn.  Merk at all tilgjengelig dokumentasjon må vedlegges for å kunne få bedømt et funn av LRSK. Skjemaet og evt dokumentasjon sendes enten per post eller om mulig via e-mail til LRSK. Adressen er: LRSK- ”Fylke”, ”Postadresse”. E-mail: “e-mailadresse“

 

Observasjonsformalia

Art (evt underart):

 

Observasjonsdato (angi også første og siste obs.dag for stasjonære fugler):

 

Antall, alder, kjønn, drakt:

 

Observasjonstidspunkt:

 

Observasjonstid totalt:

 

Observasjonssted (lokalitet, kommune, fylke):

Biotop:

Vær (skyer, sikt, med-/motlys, vindretning og –styrke):

Optikk:

 

Beskrivelse

Kort om observasjonsomstendighetene (hvordan ble fuglen oppdaget, hvordan ble den sett, hvordan forsvant den, observasjonsavstand, evt flygehøyde etc): 

 

Angi hvordan bestemmelsen skjedde (umiddelbart, etter en tids observasjon, ved litteraturstudier i ettertid):  

Arten ble sett i nærheten av/i selskap med følgende arter: 

Hvordan ble størrelsen bestemt og/eller vurdert: 

Adferd, bevegelser og fluktmåte: 

Utførlig beskrivelse (drakt, proporsjoner, silhuett, ringnummer og mål ved fangst inkl vingeformel samt evt andre kjennetegn):

 

 

 

Lyd: 

Hvilke arter ble vurdert som forvekslingsrisiko: 

Hvilke var de avgjørende kriteriene for å utelukke disse artene:

Beskriv kort begrunnelsen for en evt underartsbestemmelse: 

Beskriv kort begrunnelsen for en evt aldersbestemmelse: 

Beskriv kort begrunnelsen for en evt kjønnsbestemmelse: 

 

Dokumentasjon

Mht bilder ønsker LRSK å motta den beste dokumentasjonen som finnes tilgjengelig uavhengig av media (dias, papirbilder, videoklipp, video, etc).  LRSK ønsker gjerne å beholde dokumentasjonen du sender inn, slik at vi unngår å ta kopier til vårt arkiv. LRSK forbeholder seg retten til å publisere innsendt dokumentasjon i våre rapporter og på evt. hjemmeside, såfremt ikke fotografen angir noe annet i rapporten.

Hvilken dokumentasjon finnes (foto, video, lydopptak, feltskisser): 

Hvilken dokumentasjon er vedlagt: 

Ønskes dokumentasjonen i retur: 

 

Rapportør/observatører

Rapportør:

Adresse:

E-mail adresse:

Telefon dagtid:

Telefon kveldstid:

Rapporten skrevet (dato):

 

Erfaring med arten/relaterte arter:

 

Antall år som aktiv ornitolog:

 

Navn og telefon til den som oppdaget fuglen(e):

 

Erfaring med arten/relaterte arter: 

 

Antall år som aktiv ornitolog:

 

Navn og telefon til den som bestemte arten:

 

Erfaring med arten/relaterte arter: 

 

Antall år som aktiv ornitolog:

 

Navn og telefon til annen medobservatør:

 

Erfaring med arten/relaterte arter:

 

Antall år som aktiv ornitolog:

 

Navn og telefon til annen medobservatør: 

 

Erfaring med arten/relaterte arter: 

 

Antall år som aktiv ornitolog: 

 

Navn og telefon til annen medobservatør:

 

Erfaring med arten/relaterte arter: 

 

Antall år som aktiv ornitolog:

 

 

Versjon 1.0. Tilpasset LRSK iht avtale med NSKF. Copyright © NSKF 2000