Rapportskjema  -

LRSK Svalbard og Jan Mayen

 Dato/år:

 

 Fylles ut av LRSK. Saksnr.:                    Kontakt:                 Behandlet:                   Resultat:

 Art/underart:

 

 Antall/kjønn/alder:

 Lokalitet:

 

Koordinater:

Minste avstand:

 Optikk:

Observasjonstid og omstendigheter:

Observasjonsforhold, sikt og vær:

Beskrivelse: Hvis det ikke foreligger dokumentasjon (bilde eller lignende), må det foreligge en mer detaljert beskrivelse av drakt, adferd, størrelse (sammenlign gjerne med andre arter som var i nærhet) samt eventuell  lyd. Oppgi om skissen er laget i under observasjonen eller i ettertid

Husk å legge ved kopi av foto, video og/eller feltnotater hvis det foreligger!

 

Beskrivelse av sang / lyd:

Beskrivelse av landskap/biotop hvor fuglen/e ble observert:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreligger tidligere erfaring med arten? I tilfelle oppgi hvor omfattende erfaringen som foreligger.

Andre nevneverdige opplysninger eller supplement til forestående rubrikker…

 

Observatører

Adresse

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjemaet returneres til

Georg Bangjord

Oddatunet

7057 Jonsvatnet

e-post: bangjord@frisurf.no

Innsender

Adresse

 E-post

Telefon

Hvis du/dere har andre interessante observasjoner av fugl som ikke trenger belegg/beskrive, vil vi sette pris på om de blir send på eget ark (art, antall, kjønn/alder, sted og observatør/er! Se liste over hva komiteen ønsker tilsendt.