OVERSIKT OVER SAMTLIGE KODEMERKINGER

Tabell 1. Opplisting av nymerkinger etter dato. I tillegg til disse ble det merket tre voksne individ i Adventdalsdeltaet 
i mai som fikk bare stålring (CA16554-56). Alle er merket med kodering på høyre fot, unntatt ring HC.

Kode Ringnummer Merkedato Alder Lokalitet Ringmerker/e Kommentar
FP        CA16557 09.10.2006 1K  Adventdalen/Bolterdalen BOF,TFR Søppelfylling
FR CA16558 09.10.2006 1K Adventdalen/Bolterdalen BOF,TFR Søppelfylling
FS CA16559 09.10.2006 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF,TFR Søppelfylling
FT CA16560 11.10.2006 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
FV CA16561 16.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
FU CA16562 16.04.2007 AD.  Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
FY CA16563 16.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
FX CA16564 16.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
FZ CA16565 16.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HA CA16566 16.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HB CA16567 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HC CA16568 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HD CA16569 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HE CA16570 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HF CA16571 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HH CA16572 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HI CA16573 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HJ CA16574 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HK CA16575 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HL CA16576 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HN CA16577 24.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HO CA16578 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HT CA16579 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HR CA16580 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HP CA16581 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HV CA16582 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HX CA16583 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HU CA16584 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HY CA16585 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
HZ CA16586 30.04.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IA CA16587 07.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IB CA16588 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IC CA16589 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ID CA16590 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IE CA16591 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IF CA16592 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
II CA16593 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IJ CA16594 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IK CA16595 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IL CA16596 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IP CA16597 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IM CA16598 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IN CA16599 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IO CA16600 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IR CA23551 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IS CA23552 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IT CA23553 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IU CA23554 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IV CA23555 26.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IX CA23556 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IZ CA23557 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
IY CA23558 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SA CA23559 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SB CA23560 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SC CA23561 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SD CA23562 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SE CA23563 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SF CA23564 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SJ CA23565 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SL CA23566 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SI CA23567 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SK CA23568 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SM CA23569 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SO CA23570 31.05.2007 2K Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SP CA23571 02.06.2007 3K Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SR CA23572 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SZ CA23573 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SY CA23574 31.05.2007 2K Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SU CA23575 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SN CA23576 31.05.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SS CA23577 02.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ST CA23578 02.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SV CA23579 02.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
SX CA23580 02.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZA CA23581 06.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZB CA23582 06.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZC CA23583 06.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZD CA23584 06.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZE CA23585 06.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZF CA23586 07.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZJ CA23587 07.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZK CA23588 07.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZM CA23589 07.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZO CA23590 07.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZP CA23591 07.06.2007 4K/3K Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZR CA23592 07.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZS CA23593 10.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZT CA23594 10.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZU CA23595 10.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZV CA23596 10.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZY CA23597 19.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZZ CA23598 19.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XA CA23599 19.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XB CA23600 19.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling. I par med XF?
XC CA23851 19.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XD CA23852 19.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XE CA23853 19.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
ZL CA23854 12.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XF CA23855 19.06.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling. I par med XB?
XJ CA23856 12.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XK CA23857 12.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XL CA23858 12.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XP CA23859 16.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XR CA23860 16.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XT CA23861 16.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XU CA23862 16.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XY CA23863 16.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XV CA23864 16.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling
XX CA23865 16.08.2007 AD. Adventdalen/Bolterdalen BOF Søppelfylling