OVERSIKT OVER KONTROLLER AV KODEMERKEDE POLARMÅKER SOM ER MERKET VED SØPPELFYLLINGA

Tabell 1. Kontroller som ikke inngår i tabell 2..

Kode Dato Lokalitet Observatør Kommentar
FT 20.10.2006 Søppelfylling, Adventdalen/Bolterdalen SHA
FU 04.07.2007 Plattåfjellet, Longyeardalen GBA Hekket på nut over Gruve 1, 3unger

 

 

 

Tabell 2. Kontroller i nærområdet av Longyearbyen i 2007. S=søppla, H= Hotellneset-Vestpynten, L=Longyearbyen, D=Adventdalsdeltaet, 
A= Adventdalen (BOF,SHA).

Kode Merket 30.4 2.5 3.5 4.5 5.5 7.5 10.5 12.5 18.5 20.5 29.5 30.5 31.5 2.6 21.6 22.6 23.6 26.6 30.6 14.7 9.8 12.8 16.8                    
FP      11.10.06
FT 11.10.06 S S
FV 16.04.07 S S S
FU 16.04.07 D
FY 16.04.07 S S S
FX 16.04.07 S S S
FZ 16.04.07 S S
HB 24.04.07 S
HC 24.04.07 S S
HE 24.04.07 L
HF 24.04.07 S H
HH 24.04.07 S S S
HJ 24.04.07 S S
HK 24.04.07 S
HL 24.04.07 S S
HN 24.04.07 S S S
HO 30.04.07 S
HP 30.04.07 S
HU 30.04.07 S S
II 26.05.07 S S S
IJ 26.05.07 S
IP 26.05.07 S S
IV 26.05.07 S
IY 31.05.07 S
SD 31.05.07 A S
SK 31.05.07 D
ZJ 07.06.07 S
ZP 07.06.07 S
XF 19.06.07 S S
XY 16.08.07 A