FARGEKODEMERKING AV POLARMÅKE VED LONGYEARBYEN

Longyearbyen feltbiologisk forening arbeider blant annet med ringmerking av polarmåke. Det fangstes ved bruk av 
måkefelle som er plassert på søppelfyllinga i Adventdalen. Bjørn Frantzen er ansvarlig for prosjektet.

 
Trond Frantzen og en nymerket polarmåke.

Merkeoversikt

Kontroller

Tabell 1. Sammendrag over ringmerkede polarmåker ved søppelfyllinga i Adventdalen.

ÅR AD. 1K 2K 3K 3-4K 5K   Totalt
2006 2 2 4
2007 pr.16.8 101 2 1 1 105
SUM 103 2 2 1 1 109