Fotogalleri 

Fugler på Jan Mayen 2007- 2008

Bildene er utlistet etter dato.


Jaktfalk?, Olonkinbyen 7. september 2008. Foto: Dag Andersen


Tårnfalk, funnet død i Kvalrossbukta 6. september 2008. Foto:
Dag Andersen


Alaskasnipe, Ullringlaguna 26. juli 2008. Foto: Georg Bangjord


Snøugle jages av krykkjer ved Steingardstjørna 20. juli 2008. Foto: Dag Andersen


Snøugle jages av krykkjer ved Steingardstjørna 20. juli 2008. Foto: Dag Andersen


Småspove og heilo, Trollsletta 1. juli 2008. Foto: Åge-Leif Godø


Polarsnipe og steinvender, Rekvedbukta 13. juni 2008. Foto: Åge-Leif Godø


Steinskvett, Olonkinbyen 24. mai 2008. Foto: Åge-Leif Godø


Steinskvett, Olonkinbyen 24. mai 2008. Foto: Åge-Leif Godø


Polarsisik, Olonkinbyen 23. mai 2008. Foto: Åge-Leif Godø


Polarsisik, Olonkinbyen 23. mai 2008. Foto: Åge-Leif Godø


Snøspurv, Olonkinbyen 15. mai 2008. Foto: Åge-Leif Godø


Sangsvane, Nordlaguna 29. april 2008. Foto: Åge-Leif Godø

Galleri Jan Mayen 2007

Jaktfalk, Olonkinbyen 13. oktober 2007. Foto: Åge-Leif Godø


Jaktfalk, Olonkinbyen 13. oktober 2007. Foto: Åge-Leif Godø


Jaktfalk, Olonkinbyen 13. oktober 2007. Foto: Åge-Leif Godø


Munk, Ulla ved Ullringlaguna, 26. oktober 2007. Foto: Åge-Leif Godø


Stær, Gamlemetten ved Nordlaguna 27. oktober 2007. Foto: Åge-Leif Godø


Jaktfalk, Olonkinbyen 28. oktober 2007. Foto: Åge-Leif Godø