Hagesanger funnet død i Longyearbyen 8. januar 2006.
Garden Warbler found dead in Longyearbyen 8 January 2006.

Individet har etter all sannsynlighet ankommet senhøsten /vinteren 2005. Dette er trolig det tredje funnet på Svalbard.

Foto: Mikael Lagerborg