Praktærfugl og hybrid praktærfugl x ærfugl?

Alle foto: Stig Hammer


Hybrid? Kan individet i midten være en 2. eller 3. generasjons hybrid mellom ærfugl og praktærfugl?


Praktærfugl 2K-hanner i ulik utvikling, samt en ad hunn.


Praktæfugl 2K hann