Gulbrystsnipe. Tilhold i lag med fjæreplytt ved dammene i Adventdalsdeltaet (nedenfor hundegården) 20. og 21. mai. Foto: Oddvar Hagen.