Fotogalleri

Bilder tatt på Svalbard i 2005

Bildene er sortert etter dato.


Teist og alkekonge ved kaia i Longyearbyen 8. desember. Foto: Stig Hammer


Lunde utenfor Nykaia ved Longyearbyen 8.desember. Foto: Stig Hammer

 
Bonapartesnipe, Flakmyrvatna, Bjørnøya i juli. Ett par med spill og hekkeadferd ble sett i området. Foto: Eirik Grønningsæter


Hybrid ærfugl/praktærfugl i Ekmanfjorden 6. juli. Foto: Kjetil A. Solbakken


Sabinemåke, Isfjorden, juli. Foto: Kjetil A. Solbakken.


Kanadagås (B.c.parvipes?) i lag med mytende hvitkinngås ved Russekeila, Isfjorden 21. juli. Foto: Georg Bangjord og Kjetil A.Solbakken.


Sabinemåke i lag med hvilende krykkjer i laguna på Hotellneset i Adventfjorden 12. juli. Foto: Georg Bangjord.


Svømmesnipe. Adventdalsdeltaet 2. juli. Foto: Odd Kindberg.


Polarsnipe. Ni individ av en flokk på 13 i Herwighamna, Bjørnøya 30. juni. Foto: Odd Kindberg.


Sidensvans. "Invasjon" av arten på Bjørnøya også denne sommeren. Foto: Odd Kindberg.


Islom. Ved Engelske Staur, Herwighamna, Bjørnøya 12. juni. Foto: Odd Kindberg.


Stjertender, Adventdalen 11. juni. Foto: Stig Hammer.


Tyvjo jager isbjørn. Vårsolbukta primo juni. Foto: Christiaane Hübner.


Grågås, dammene ved hundegården, Adventdalen 3. juni. Foto: Stig Hammer.


Sotsnipe, dammene ved hundegården, Adventdalen 3. juni. Foto: Stig Hammer.


Sædgås. Vårsolbukta 31. mai. Foto: Christiaane Hübner.


Kanadagås (B.hutchinsii) i lag med ringgås og hvitkinngås i Vårsolbukta 31. mai. Foto: Christiaane Hübner.


Grågås. To individ. Vårsolbukta 31. mai. Foto: Christiaane Hübner.


Tundragås, Adventdalen 29. mai. Foto: Roy Eide.

 
Sædgås, ved utløp av Bolterdalen 27. mai. Foto: Stig Hammer.

 
Sædgås, ved utløp av Todalen 27. mai. Foto: Stig Hammer.


Sædgås, ved sørenden av Isdammen 27. mai. Foto: Stig Hammer.


Stjertand, ett par, Adventdalen 21. mai. Foto: Oddvar Hagen.


Grønlandsmåke, 2K, Adventdalsdeltaet 21. mai. Foto: Oddvar Hagen.


Gulbrystsnipe, Adventdalsdeltaet 20. mai. Første funn på Svalbard. Foto: Stig Hammer.


Sædgås, A.f.rossicus. Individet beitet ved dammene nedenfor hundegården i Adventdalsdeltaet 19. mai. Foto: Stig Hammer.
Dette er det første bekreftede funn av sædgås på Svalbard. Tidligere foreligger fire registreringer, hvorav to usikre.


Steinskvett hann. Vårsolbukta 18. mai. Foto: Christiaane Hübner.

 
Stokkand, to hann,  Adventdalsdeltaet 15.mai og 16. mai. Foto: Stig Hammer og Sten C. Pedersen.

 
Tjeld.
Ett individ på stranda ved kraftstasjonen i Longyearbyen 13. mai. Foto: Stig Hammer.


Hybrid mellom polarmåke og gråmåke er registrert flere ganger på Svalbard. Dette individet ble fotografert i lag med enda en voksen hybrid ved kloakkutløpet i Adventdalen 8. mai. Klikk på bildet, for flere bilder tatt samme dag. Foto: Stig Hammer.


Sangsvane og svalbardrein, Vårsolbukta 23. april. Foto: Petter Braaten.


Grønlandsmåke
(2K) hadde tilhold ved kloakkråka i Adventdalsdeltaet i perioden 27. april til 1. mai, samt 8. mai.  Foto: Stefan Asker.

      
Hybrid ærfugl og praktærfugl
er ikke så uvanlig på Svalbard. Individet til venstre ble fotografer av Stig Hammer på Hotellneset 24. april. I dette området er det en rekke ganger registrert hybrider på våren. Bilde til høyre ble tatt av G. Bangjord i mai 2004.