Fotogalleri

Bilder uten oppført fotograf er tatt av Oddgeir Djøseland på Jan Mayen i 2005.

Bildene er utlistet etter dato.


Jaktfalk, juv., Olonkinbyen 26. oktober.


Jaktfalk, Kvalrossbukta 14. oktober.


Snøspurv. Olonkinbyen 10. oktober. Foto: Rune Kongsro.


Kvinand, juv. Kvalrossbukta 23. september.


Buskskvett, Søyla 22. september.


Ringgås, Båtvika 13. september.


Gråhegre, ungfugl, Nordlaguna 5. september.


Hettemåke, voksen ved Olonkinbyen 4. september.


En ung gråhegre ved den meteorologiske stasjonen 29. august.  Foto: John Wiese


Bilder fra vadefugltrekket i Båtvika medio august.


Fjæreplytt.


Sandløper.


Polarsniper.


Heipiplerke og snøspurv (juv.), en av svært få hekkende spurvefugler på øya.


Fjelljo. Arten ble påvist hekkende i juli. 


Islom, Nordlaguna 6. august
Hvitkinngås. Nordlaguna 3. august.


Svarthalespove en voksen hann i Båtvika 12. juli.


Lunde, Jan Mayen 12. juni.


Sangsvane, Helenesanden 10. juni.


"Småvadere" i Båtvika 8. juni.


Sandløper, Båtvika 8. juni.


Myrsnipe, Båtvika 8. juni.


Steinvender, Båtvika 8. juni.


Småspove, Båtvika 31. mai.


Myrsnipe, Båtvika 28. mai.


Sandlo, Båtvika 28. mai.


Lappspurv, hann, Olonkinbyen, 23. mai 2005.


Heilo, Båtvika 24. mai 2005.


Amerikakrikkand, hann og trolig hunn i par, sør for Båtvika 23.mai 2005.

 
Kortnebbgås og hvitkinngås ved Søyla 21. mai 2005.


Lappspurv, hann, ved foringsplass, Olonkinbyen 21. mai 2005.

 
Snøspurv hunn. Jan Mayen 19. mai 2005.


Teist, Jan Mayen 18. mai. 


Grønlandsmåke
(4K) i Kvalrossbukta 10. mai 2005.


Fiskemåke
ett par på Kapp Traill 9. mai. Ett par hekket litt lengre nord i 1999 og 2002.


Toppand,
hann. Kvalrossbukta 8. mai 2005.


Stokkand
hunn i Båtvika 6. mai.  Flere stokkender har hatt tilhold på strekningen Branderpynten - Båtvika i mai.


Steinskvett,
hann. Kvalrossbukta 2. mai 2005.


Polarsisik
, Alkevika, Jan Mayen 29. april 2005.


Tjeld.
Beiter i Båtvika 27.april 2005.