FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER


Kart over området

Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri

Bilder fra Adventdalsdeltaet


Sentrum og nordøstre del av Longyearbyen med Adventdalsdeltaet i bakgrunnen


Dammene øst av hundegården i Adventdalsdeltaet


Sentralt hekkeområde for ærfugl mellom hundegårdene


Adventdalsdeltaet sett fra nordvest


Sørsiden av Adventdalsdeltaet sett under høyvann


Indre og sørlige deler av Adventdalsdeltaet inkl. Hundegården og dammene i området, samt nordre del av Isdammen