FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER


Kart over området


Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri


PS! SIDEN ER IKKE FERDIGSTILT. SLUTTFØRES VINTER 2008/2009 INKL. ENGELSK VERSON / gba