Linker / links

Arctic birds

Bjørnøya, Jan Mayen, Hopen

Deanbirders

Direktoratet for naturforvaltning - Jan Mayen / Svalbard

Fugler.net

Guided Birdwatching

Island (Birding Iceland)

Ivory Gull. (Tracking of satellite tagged ivory gulls)

Jan Mayen, Meteorologisk institutt

Jan Mayen

Kart. Godt kartgrunnlag for Longyearbyen med nærområder

Kortnebbgås / Pinkfooted Goose

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF)

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk sjeldenhetskomitee for fugl (NSKF)

Miljølære, Vårsjekken

Ringmerkingssentralen

Ringgås / Brent goose- trekk -  Danmark-Svalbard-Grønland

Sysselmannen på Svalbard   Sysselmannen på Svalbard

Travellingbirder

Værdata, Adventdalen

WWF-Svalbard

Web-camera in Longyearbyen