This site English

Lokal rapport og sjeldenhetskomite for fugl (LRSK) 
på Svalbard og Jan Mayen 


Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har ingen lokallag knyttet til dette geografiske område. Komiteen prøver å arbeide under samme norm som øvrige LRSK- komiteer i Norge.


Komiteens medlemmer:  

Georg Bangjord (sekretær), Oddatunet, 7057 Jonsvatnet.  (bangjord#online.no) 73839706

Mikael Lagerborg (medlem),  9171 Longyearbyen (mlager#start.no) Tlf. 79021843 / 90922835

Oddgeir Djøseland (medlem), Mauritz Kartevoldsvei 13, 4340 Bryne. Tlf: 51205293 / 99152446

Stig Hammer (medlem), 9171 Longyearbyen (stigham#online.no) Tlf. 79021225/ 97667761

#=@

Historie og perspektiv for komiteens arbeid

Norsk Polarinstitutt har gjennom tidene stått ansvarlig for innsamling av bl.a faunistiske registreringer på Svalbard og Jan Mayen, uten at det noen gang er utført sammenlignbar ”LRSK- virksomhet” som følger ”normen” man er kjent med i de fylkesvise LRSK- komiteene på fastlandet. I 1995 tok Georg Bangjord initiativ til aktivt å samle inn nevneverdig registreringer om fuglelivet på Svalbard. Nevneverdige registreringer av fugl for årene 1995 og 1996 er innlemmet i rapporter i Norsk Polarinstitutts rapportserie, henholdsvis rapport nr. 99 og 111, utgitt i 1997 og 1999). Det er ikke publisert noe sammenfatninger av nevneverdige registreringer av fugl på Svalbard i tiden 1997 til 2003. LRSK håper å kunne sammenstille en samlerapport for denne perioden ved anledning. Komiteens første meddelelse omhandler "Fugleåret 2004”. Komiteen legger opp til å utgi årlige meddelelser i tiden framover.