English

Arter som ikke er gjengitt i tabellen, bør rapporteres i sin helhet.

Listen viser arter som ønskes rapportert, hvis det foreligger observasjoner i angitt tidsrom. 

Art

Latin

Engelsk

Rapport ønskes for observasjoner i respektive tidsrom.

Smålom

Gavia stellata

Red-throated Loon

01.10 til 15.5


Havhest

Fulmarus glacialis

Northern Fulmar

01.11 til 05.2


Kortnebbgås

Anser brachyrhynchus

Pink-footed Goose

01.10 til 05.5

Hvitkinngås

Branta leucopsis

Barnacle Goose

01.10 til 05.5

Ringgås

Branta bernicla

Brent Goose

20.08 til 25.5


Ærfugl

Somateria mollissima

Common Eider

15.11 til 01.4

Praktærfugl

Somateria spectabilis

King Eider

15.11 til 01.4

Havelle

Clangula hyemalis

Long-tailed Duck

15.08 til 15.5


Svalbardrype

Lagopus mutus

Rock Ptarmigan

15.11 til 01.3


Sandlo

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

01.09 til 20.5

Steinvender

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

01.08 til 20.5

Fjæreplytt

Calidris maritima

Purple Sandpiper

20.10 til 15.5

Myrsnipe

Calidris alpina

Dunlin

01.09 til 20.5

Polarsvømmesnipe

Phalaropus fulicarius

Grey Phalarope

01.08 til 20.5


Storjo

Catharacta skua

Great Skua

01.08 til 15.4

Tyvjo

Stercorarius parasiticus

Parasitic Jaeger

01.10 til 15.5


Svartbak

Larus marinus

Great Black-backed Gull

15.10 til 01.4

Polarmåke

Larus hyperboreus

Glaucous Gull

15.11 til 15.3

Ismåke

Pagophila eburnea

Ivory Gull

01.08 til 15.3

Krykkje

Rissa tridactyla

Black-legged Kittiwake

01.11 til 01.4


Rødnebbterne

Sterna paradisaea

Arctic Tern

01.10 til 30.5


Alkekonge

Alle alle

Dovekie

15.08 til 01.4

Polarlomvi

Uria lomvia

Thick-billed Murre

15.11 til 01.4

Lunde

Fratercula arctica

Atlantic Puffin

15.10 til 01.5

Teist

Cepphus grylle

Black Guillemot

15.11 til 15.2


Snøspurv

Plectrophenax nivalis

Snow Bunting

15.10 til 01.4