Hybrider mellom polarmåke og gråmåke. 

Fotografert ved utløp av kloakken i Adventdalsdeltaet 8. mai 2005. Alle foto: Stig Hammer

Polarmåke, gråmåke, krykkje og hybrid polar/gråmåke.