Fugler på Svalbard i 2005   

Nye nevneverdige registreringer og/eller suppleringer/rettelser  sendes LRSK-sekretær ved Georg Bangjord

Register over observatører

M= Male/hann,  F= Female/hunn, p=pair/par, t= observert på trekk, ad.= adult/voksen, 2K= individ i sitt 2.kalenderår, H= hekkende

Grønn tekst= Årets første registrering av ekte trekkere,  rød tekst= sjelden gjest, blå tekst= bildelink og/eller kommentarer til observasjonen (PS! Klikk på bildelink under kommentarfeltet, hvis man ønsker bildetekst, #= kommentar til observasjonen og *= arter som ikke er bekreftet hekkende på Svalbard.

Svart  --  angir mørketid (natt døgnet rundt i perioden ca. 12. november til slutten av januar) 
Grå   -  angir tussmørketid- sola er under horisonten selv midt på dagen (dvs. 15. oktober til 12. november og i februar).
Lys grå   - angir dagsolperioden (dagslys på dagtid- dvs. 1. september til 15. oktober og 1. mars til 15 april).
Resten av året er det lyst døgnet rundt.
Det er tatt utgangspunkt i områdene ved Longyearbyen mht. angivelse av tidsrom for mørketid.

Registreringene er sortert etter dato. 

Art Antall Sted Område Fra dato Til dato Observatør/er Kommentar
Alkekonge 3 Nykaia, Longyearbyen Adventfjorden 19.12.2005   MLA  
Teist 1ad+1(1K) Nykaia, Longyearbyen Adventfjorden 18.12.2005   MLA  
Teist 2 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 17.12.2005   MLA  
Alkekonge 2 Kullkaia Adventfjorden 17.12.2005   MLA  
Alkekonge 5 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 17.12.2005   MLA  
Alkekonge 2 Nykaia, Longyearbyen Adventfjorden 15.12.2005   MLA  
Alkekonge 11+ v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 12.12.2005   MLA  
Polarlomvi 5 v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 11.12.2005   MLA  
Teist 3 v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 11.12.2005   MLA  
Alkekonge 13 v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 11.12.2005   MLA  
Polarlomvi 1 død Adventpynten Adventfjorden 10.12.2005   ELK På veien
Polarlomvi 1 Vestpynten Adventfjorden 10.12.2005   MLA  
Polarlomvi 3 v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 10.12.2005   MLA Ikke totaltelling
Teist 3 v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 10.12.2005   MLA Ikke totaltelling
Alkekonge 19 v/kaiene, Adventfjorden Adventfjorden 10.12.2005   MLA Ikke totaltelling
Fjæreplytt 1 v/kaia, Longyearbyen Adventfjorden 10.12.2005   MLA Utrolig!
Polarlomvi 1 død Longyearbyen Adventfjorden 08.12.2005   Meddelt til IGJ på en vei i LYR
Lunde 1 ad. Vestpynten-Longy.byen Adventfjorden 08.12.2005   MLA, SHA Bilde
Polarlomvi 17+ Vestpynten-Longy.byen Adventfjorden 08.12.2005   MLA, SHA  
Teist 12 Vestpynten-Longy.byen Adventfjorden 08.12.2005   MLA, SHA Bilde
Alkekonge 18 Vestpynten-Longy.byen Adventfjorden 08.12.2005   MLA, SHA Bilde
Polarlomvi 3 v/Nykaia, Longyearbyen Adventfjorden 06.12.2005   MLA  
Teist 4 v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 06.12.2005   MLA  
Alkekonge 1 Kullkaia Adventfjorden 05.12.2005   MLA  
Polarlomvi 4 Kullkaia Adventfjorden 05.12.2005   MLA  
Teist 4 v/kaiene, Adventfjorden Adventfjorden 05.12.2005   MLA  
Polarlomvi 1 v/Nykaia, Longyearbyen Adventfjorden 04.12.2005   MLA  
Teist 2 v/Nykaia, Longyearbyen Adventfjorden 04.12.2005   MLA  
Polarlomvi 2 v/Nykaia, Longyearbyen Adventfjorden 03.12.2005   MLA  
Teist 4 v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 03.12.2005   MLA  
Havhest 1 v/Nöisdalen Sassendalen 01.12.2005   PBR I flukt. -3 C
Ærfugl 1 M Longyearbyen Adventfjorden 29.11.2005   medd. MLA fanget inn.
Rødvingetrost 1 død Blåhuken VanMijenfjorden 27.11.2005   OGR Fersk. Hytte. 
Alkekonge 3 Longyearbyen-Kullkaia Adventfjorden 27.11.2005   MLA enkeltind. 
Polarlomvi 1 v/kaia, Longyearbyen Adventfjorden 27.11.2005   MLA  
Teist 7 v/kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 27.11.2005   MLA  
Svalbardrype spor Longyearbyen Longyearbyen 26.11.2005   MLA ferske spor
Alkekonge 2 v/kaia, Longyearbyen Adventfjorden 26.11.2005   MLA kraftig vinder
Teist 6+ v/kaia, Longyearbyen Adventfjorden 26.11.2005   MLA  
Lomvi sp. 
(trolig p.lomvi)
1 v/kaia, Longyearbyen Adventfjorden 26.11.2005   MLA  
Ærfugl 2 M v/kaia, Longyearbyen Adventfjorden 26.11.2005   MLA  
Ærfugl 1 M Longyearbyen Adventfjorden 26.11.2005   HBR v/ husa v/kaia
.Teist 1ad+1juv. Kaia i Longyearbyen Adventfjorden 24.11.2005   MLA,BOF  
Polarmåke 1 ad. Kaia i Longyearbyen Adventfjorden 24.11.2005   BOF, MLA Fulgte fiskebåt
* Snøugle 1 hunnfarget Vindodden Isfjorden 13.11.2005 OJS
Fjæreplytt 1 Longyearbyen Adventfjorden 10.11.2005 MLA, SHA
Fjæreplytt 1 Longyearbyen Adventfjorden 08.11.2005 09.12.2005 MLA "Senrekord"
Ærfugl 2 Petuniabukta Billefjorden 03.11.2005   JMØ  
Snøspurv 1 M Vestpynten Adventfjorden 22.10.2005 IGJ
Rødvingetrost 1 Longyearbyen Adventfjorden 17.10.2005 MLA
Rødvingetrost 1 Bjørndalen-Vestpynten Adventfjorden 09.10.2005 ABR
Trost sp. 1 Longyearbyen Adventfjorden 01.10.2005 MLA
Trost sp. 2 Longyearbyen Adventfjorden 05.09.2005 MLA Ikke svarttrost
Myrsnipe 1 juv. Adventfjorden Adventfjorden 24.09.2005 MLA
Fjæreplytt 350+ Adventfjorden Adventfjorden 24.09.2005 MLA
Fjæreplytt 300+ Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.09.2005 MLA
Polarmåke 110+ v/Søppelfyllinga Adventdalen 17.09.2005 MLA
Fjæreplytt 240+ Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.09.2005 MLA
Hvitkinngås 600+ Adventdalen Adventdalen 14.09.2005 MLA
Smålom 1 Hiorthamn Adventfjorden 14.09.2005 MLA
Islom 2 ad. Tvillingvatna Kongsfjorden 06.09.2005 SCP
Myrsnipe 10 juv. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.09.2005 MLA
Ismåke 29 Sveagruva Van Mijenfjorden 26.08.2005 REI
Storjo 1 Adventfjorden Adventfjorden 24.08.2005 MLA
Smålom 6+2 Isdammen+Adventfjord Adventfj.+dalen 24.08.2005 MLA
Hvitkinngås ca. 160 Isdammen-Fivelflya Adventdalen 24.08.2005 MLA
Hvitkinngås 990 Isdammen Adventdalen 05.08.2005 VBA
* Grønlandsmåke 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.07.2005 26.07.2005 GBA
Sabinemåke 5ad. H Isfjorden Isfjorden 24.07.2005 GBA,KAH Bilde
Steinvender 10ad.+u, H Dicksonfjorden Isfjorden øst 24.07.2005 GBA,KAH
Fjelljo 3, H Dicksonfjorden Isfjorden øst 24.07.2005 GBA,KAH
Kortnebbgås 700+ u Dicksonfjorden Isfjorden øst 24.07.2005 GBA,KAH
Ringgås 101 Dicksonfjorden Isfjorden øst 24.07.2005 GBA,KAH
Hvitkinngås 1501ad+ u Adventdalen Isfjorden sør 24.07.2005 GBA Myting Adventdalen
Havelle 31 Straumsjøen Isfjorden nord 23.07.2005 GBA,KAS
Polarsvømmesnipe 36 Daudmannsodden Isfjorden nord 22.07.2005 GBA,KAS
Sandløper 6 ad. Daudmannsodden Isfjorden nord 22.07.2005 GBA,KAS
Steinvender 20 Fyrsjøen Nordenskiöldkyst 22.07.2005 KAS,GBA
* Kanadagås
(B.c.parvipes?)
1 Russekeila Isfjorden sør 21.07.2005 KAS,GBA Bilde
Fiskemåke 2 ad. Barentsburg Grønfjorden 21.07.2005 GBA,KAS Mulig hekkeforsøk
Krikkand 7M Hotellneset Adventfjorden 21.07.2005 23.07.2005 GBA Laguna
Krikkand 7M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 19.07.2005 20.07.2005 GBA Dam ved hundegården
Ærfugl 260F,  H Adventfjorden sørvest Adventfjorden 16.07.2005 GBA Viktig hekkeområde
Krikkand 3M1F Hotellneset Adventfjorden 13.07.2005 18.07.2005 GBA
Gråmåke 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.07.2005 GBA
Svømmesnipe 1 F dammene v/hundegård Adventdalsdelta 12.07.2005 GBA
Sabinemåke 1 ad. Hotellneset Adventfjorden 12.07.2005 GBA Bilde
* Havsule 1 ind. Kongsfjordrenna Vestkysten 11.07.2005 ØVA 7900N1000Ø
Sildemåke 1 ad. Hotellneset Adventfjorden 11.07.2005 GBA
Hvitkinngås 900 Colesbukta Isfjorden sør 09.07.2005 GBA
Krikkand 4 Ny-Ålesund Kongsfjorden 09.07.2005 VBA,ØVA
Alke 1 Fjortende Julibukta N Krossfjorden 08.07.2005 VBA
Svømmenipe 1F Coraholmen Ekmanfjorden 06.07.2005 KAS,HBO
Hybrid ærf./p.ærf. 1M Ekmanfjorden Isfjorden nord 06.07.2005 GBA,ETO,KAS,HBO Bilder
Polarsnipe 1 H Flintholmen Ekmanfjorden 05.07.2005 GBA,ETO,KAS,HBO
* Alaskasnipe 1 Ny-Ålesund Kongsfjorden 05.07.2005 09.07.2005 MRI,VBA,ØVA,SCO
*Bonapartesnipe 1 par Flakmyrvatna Bjørnøya juni.2005 EGR Bilde
Grønlandsmåke 1 (2K) Tempelfjorden Isfjorden 02.07.2005 KAS,HBO Bilde
Svømmesnipe 1 F dammene v/hundegård Adventdalsdelta 02.07.2005 04.07.2005 GBA,OKI,KAS,OFR Bilde
Gråmåke 1 ad. død Kapp Schultz Tempelfjorden 01.07.2005 KAS Bilde
Polarsnipe 13 ad. Herwighamna Bjørnøya 30.06.2005 OKI
Svømmesnipe 1 F dammene v/hundegård Adventdalsdelta 28.06.2005 PMO
* Kanadagås        (B. hutchinsii) 1 Sigridholmen Kongsfjorden 27.06.2005 KTH,LSM
Islom 1 (2K) Colesbukta Isfjorden 27.06.2005 GBA,OFR
Svømmesnipe 1 Reinsdyrflya Liefdefjorden 26.06.2005 PMO
Tundralo 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 26.06.2005 GBA,MRI
Fjelljo 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 26.06.2005 GBA,OFR
Sabinemåke 2 Moffen Spitsbergen N 24.06.2005 PMO Beiter ved øya
Polarsnipe 1 ad.  Adventdalsdeltaet Adventfjorden 24.06.2005 01..07.2005 GBA,OFR,KAS,ETO
Sidensvans flere Bjørnøya Bjørnøya juni H. Strøm m.fl.
Islom 1+ Bjørnøya Bjørnøya juni H. Strøm m.fl.
Heipiplerke 1+ Bjørnøya Bjørnøya juni H. Strøm m.fl.
Gulnebblom 2 (2K) Bjørnøya Bjørnøya juni medd. H. Strøm m.fl.
Heilo 1 ad. Smeerenburg Amsterdamøya 23.06.2005 PMO
Heilo 2 Isdammen, sør Adventdalen 22.06.2005 MKÅ
Fjelljo 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.06.2005 PMO
* Stokkand 1F dam ved utløp Todalen Adventdalen 18.06.2005 SHA
Stjertand 1F Isdammen, sør Adventdalen 18.06.2005 SHA
* Storlom 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 16.06.2005 SHA
* Grønlandsmåke 1 (2K) Søppelfylling Adventdalen 16.06.2005 SHA
* Heipiplerke 1 Kapp Kolthoff Bjørnøya 16.06.2005 OKI
Svartand 1p utenfor Bjørndalen Isfjorden sør 16.06.2005 17.06.2005 SHA
* Rødvingetrost 1 Revdalen Bjørnøya 15.06.2005 OKI
* Sidensvans 5 Revdalen Bjørnøya 15.06.2005 OKI Bilde
Hvitkinngås 38 Adventdalen Adventdalen 14.06.2005 SHA Tilsammen
Kortnebbgås 14+2pH Adventdalen Adventdalen 14.06.2005 SHA Tilsammen
Praktærfugl 8p Fivelflya Adventdalen 14.06.2005 SHA
Krikkand 10M1F Adventdalen Adventdalen 14.06.2005 SHA Tilsammen
* Storlom 2 Fivelflya Adventdalen 14.06.2005 SHA
* Småspove 2 Fivelflya Adventdalen 14.06.2005 SHA
* Stokkand 3M1F Bolterdalen, utløp Adventdalen 13.06.2005 SHA v/søppelanlegg
Krikkand 12M2F Adventdalen Adventdalen 13.06.2005 SHA Tilsammen
* Gråhegre 1 død Russehamna Bjørnøya 13.06.2005 OKI
* Sildemåke 1 Søppelfylling Adventdalen 13.06.2005 SHA
Islom 1 Engelske Staur Bjørnøya 12.06.2005 OKI Bilde
Rødstilk 1 Herwighamna Bjørnøya 12.06.2005 OKI
Ringgås 2 Fivelflya Adventdalen 12.06.2005 SHA
Gråmåke 1 ad. Søppelfylling Adventdalen 12.06.2005 SHA
Kortnebbgås 104 Adventdalen Adventdalen 12.06.2005 SHA 92 ind.Fivelflya
* Grågås 2 Fivelflya Adventdalen 12.06.2005 SHA
* Tundralo 2 Fivelflya Adventdalen 12.06.2005 14.06.2005 SHA
* Sildemåke 1ad+1subad Søppelfylling Adventdalen 12.06.2005 SHA Bilde1  Bilde2
Krikkand 5M2F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.06.2005 SHA
* Storlom 3 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.06.2005 SHA
* Grønlandsmåke 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 11.06.2005 13.06.2005 SHA
* Toppand 4M3F Adventdalsdeltaet Adventdalen 11.06.2005 16.06.2005 SHA
Krikkand 7M Hotellneset, dam Adventfjorden 11.06.2005 SHA
Krikkand 9M1F dammene v/hundegård Adventdalsdelta 11.06.2005 SHA
Stjertand 2M1F dam ved utløp Todalen Adventdalen 11.06.2005 SHA
Krikkand 12M2F Adventdalsdeltaet Adventdalen 10.06.2005 SHA
Ringgås 5 t Bjørndalen Isfjorden sør 10.06.2005 SHA
Hvitkinngås 39 Adventdalen Adventdalen 10.06.2005 SHA
Kortnebbgås 59 Adventdalen Adventdalen 10.06.2005 SHA
Smålom 3p Fivelflya Adventdalen 10.06.2005 14.06.2005 SHA
Ringgås 19 Fivelflya Adventdalen 10.06.2005 SHA
Havelle 5M4F Adventdalsdeltaet Adventdalen 09.06.2005 SHA
Krikkand 13M3F Adventdalsdeltaet Adventdalen 09.06.2005 SHA
Heilo 1 Fivelflya Adventdalen 08.06.2005 SHA
* Hybrid stripe/grågås ? 1 Fivelflya Adventdalen 08.06.2005 SHA
Ringgås 12 Fivelflya Adventdalen 08.06.2005 SHA
* Stripegås 1 Fivelflya Adventdalen 08.06.2005 12.06.2005 SHA
* Grønlandsmåke 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.06.2005 09.06.2005 SHA
Stjertand 1p dam ved utløp Todalen Adventdalen 08.06.2005 SHA
Krikkand 16M3F Adventdalen Adventdalen 08.06.2005 SHA
Smålom 5 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.06.2005 09.06.2005 SHA
Praktærfugl 22M+xxF Hotellneset Adventfjorden 08.06.2005 SHA
Ærfugl 405 Hotellneset Adventfjorden 08.06.2005 SHA 42 (2K) hann
* Grønlandsmåke 1 (2K) Hotellneset, dam Adventfjorden 08.06.2005 SHA
* Stokkand 2M+1p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.06.2005 08.06.2005 SHA
Havelle 3p Adventdalen Adventdalen 07.06.2005 SHA Tilsammen
Ringgås 2 dam ved utløp Todalen Adventdalen 07.06.2005 SHA
Stjertand 1p+1F Adventdalen Adventdalen 07.06.2005 SHA Tilsammen
Krikkand 16M4F Adventdalen Adventdalen 07.06.2005 SHA Tilsammen
* Grønlandsmåke 2 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 04.06.2005 MLA,ALI,SLU
Stjertand 1M2F dam ved utløp Todalen Adventdalen 04.06.2005 MLA,ALI,SLU
* Sildemåke 1 Søppelfylling Adventdalen 04.06.2005 SHA
Polarsvømmesnipe 4 Adventdalen Adventdalen 04.06.2005 MLA,ALI,SLU
* Jaktfalk 1 t Platåfjellet Isfjorden sør 03.06.2005 SCP Lys morf. 
* Sotsnipe 1 dammene v/hundegård Adventdalsdelta 03.06.2005 04.06.2005 MLA,ALI,SHA Bilde
* Grønlandsmåke 1ad+1(2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 SHA
Ringgås 4+4 Adventdalen Adventdalen 03.06.2005 SHA
Rødnebbterne 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 SHA,SOL
Sandløper 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 SHA
Krikkand 9M2F dam ved utløp Todalen Adventdalen 03.06.2005 SHA Tilsammen
* Toppand 1p dam ved utløp Todalen Adventdalen 03.06.2005 SHA,MLA Totalt 5M3F
* Toppand 4M2F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 MLA,ALI,SHA
Krikkand 13M3F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 SHA
Myrsnipe 18 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 SHA
* Stokkand 1p+2M dam ved utløp Todalen Adventdalen 03.06.2005 04.06.2005 SHA,MLA,ALI,SLU
Fjæreplytt 1164 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 SHA
Polarsvømmesnipe 4p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 SLU,ALI
* Grønlandsmåke 1ad.+1(2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.2005 SHA
Ringgås 4+4 Adventdalen Adventdalen 03.06.2005 SHA
Polarsvømmesnipe 1 Adventdalen Adventdalen 02.06.2005 JSC,ALA
Ringgås 253 Vårsolbukta Bellsund 01.06.2005 CHU,EeS
* Kanadagås        (B. hutchinsii) 1 Vårsolbukta Bellsund 31.05.2005 04.06.2005 CHU,EeS Bilde
Grågås 2 Vårsolbukta Bellsund 31.05.2005 CHU Bilde
* Sædgås 1 Vårsolbukta Bellsund 31.05.2005 CHU Bilde
Krykkje 1 Longyearbyen Adventfjorden 30.05.2005 MLA,OLK Kontroll
* Toppand 1p dam ved utløp Todalen Adventdalen 30.05.2005 ABR
* Storspove 1 ved Nordlysstasjonen Adventdalen 30.05.2005 31.05.2005 MLA
Krikkand 14M8F Adventdalen Adventdalen 30.05.2005 31.05.2005 MLA
Ringgås 1 Isdammen Adventdalen 30.05.2005 REI, SHA Bilde
* Grønlandsmåke 1(2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.06.2005 31.06.2005 MLA
* Grågås 1 ved hundegården Adventdalsdelta 30.05.2005 03.06.2005 REI, MLA,SHA Bilde
* Sædgås 1 Vårsolbukta Bellsund 30.05.2005 CHU
Stjertand 1M Hotellneset, dam Adventfjorden 29.05.2005 ABR
Rødnebbterne 1 Bjørnøya Bjørnøya 29.05.2005 AGK
* Tundragås 1 Isdammen, sør Adventdalen 29.05.2005 REI Bilde
Svartand 2p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.05.2005 MLA,SKI
Brunnakke 1p Vårsolbukta Bellsund 28.05.2005 EeS
Fjæreplytt 275 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 28.05.2005 SHA
* Steppehauk 1 (2K) Akseløya Bellsund 28.05.2005 LNI,SMV Ikke beh. NSKF
* Sædgås 1 Vårsolbukta Bellsund 27.05.2005 CHU
* Sidensvans 2 Bjørnøya Bjørnøya 27.05.2005 ASK
Gråmåke 1 ad. Hotellneset, dam Adventfjorden 27.05.2005 SHA
* Stokkand 2M Hotellneset, dam Adventfjorden 27.05.2005 SHA
Myrsnipe 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.05.2005 SHA
Steinvender 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.05.2005 SHA
Krikkand 21M7F Adventdalen-Hotellneset Adventfjorden 27.05.2005 SHA
Fjæreplytt 187 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.05.2005 SHA +14Adv.dalen.
* Sædgås 1 Bolterdalen, utløp Adventdalen 27.05.2005 SHA Bilde
* Sædgås 1 Todalen, utløp Adventdalen 27.05.2005 SHA Bilde
* Sædgås 1 Isdammen, sør Adventdalen 27.05.2005 SHA,REI Bilde
Steinvender 1 Hotellneset, dam Adventfjorden 26.05.2005 SHA
Krikkand 24M7F Adventdalen-Hotellneset Adventfjorden 26.05.2005 SHA
Stjertand 1p dammene utløp Todalen Adventdalen 26.05.2005 27.05.2005 SHA
Stjertand 1M Hotellneset, dam Adventfjorden 26.05.2005 SHA
Lunde 8 Isfjorden Isfjorden 26.05.2005 PBR
Kortnebbgås 298 Hotellneset-Vestpynten  Adventfjorden 26.05.2005 MBJ
Hvitkinngås 134 Adventdalen, vestside Adventdalen 26.05.2005 MBJ Langs veien
Kortnebbgås 2240 Adventdalen, vestside Adventdalen 26.05.2005 MBJ Langs veien
Ringgås 9 Vårsolbukta Bellsund 25.05.2005 CHU
Kortnebbgås 840 Vårsolbukta Bellsund 25.05.2005 CHU
Hvitkinngås ca 1000 Vårsolbukta Bellsund 25.05.2005 CHU
Tyvjo 1 Hotellneset, dam Adventfjorden 25.05.2005 SHA
Sandlo 2 ved hundegården Adventdalsdelta 25.05.2005 SHA
Krikkand 19M6F Adventdalen-Hotellneset Adventfjorden 25.05.2005 SHA
Myrsnipe 2 Hotellneset, dam Adventfjorden 25.05.2005 SHA
* Stokkand 1p dammene utløp Todalen Adventdalen 24.05.2005 27.05.2005 SHA
* Stokkand 2M ved hundegården Adventdalsdelta 24.05.2005 SHA
Kortnebbgås 8944 Adventdalen Adventdalen 24.05.2005 SHA Minimum
Kortnebbgås 161 Hotellneset-Bjørndalen Isfjorden, sør 24.05.2005 MBJ
Hvitkinngås 21 Hotellneset-Bjørndalen Isfjorden, sør 24.05.2005 MBJ
Hvitkinngås 317 Adventdalen Adventdalen 24.05.2005 SHA
Stjertand 1M2F Isdammen sør Adventdalen 24.05.2005 25.05.2005 SHA
Snøgås 1 Fivelflya Adventdalen 24.05.2005 SHA
Tyvjo 1 Adventdalen Adventdalen 22.05.2005 SCP,RBE
Krikkand 19M7F Adventdalen-Hotellneset Adventfjorden 22.05.2005 SHA
Ismåke 6 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 22.05.2005 MLA,SHA 3 ble ringmerket
Gråmåke 1ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 22.05.2005 SHA,MLA
Kortnebbgås ca 4000 Adventdalen Adventdalen 21.05.2005 RBE
Krikkand 16M6F Hotellneset, dam Adventfjorden 21.05.2005 SHA
Havelle 2p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.2005 SHA,MLA
Praktærfugl 61M+xxF Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.2005 SHA,MLA
Steinskvett 1 campingen,Hotellneset Adventfjorden 21.05.2005 SHA,KTH
Steinskvett 1 ved hundegården Adventdalsdelta 21.05.2005 SHA
Stjertand 1p dammene utløp Todalen Adventdalen 21.05.2005 22.05.2005 SHA,OHA,SCP
* Toppand 4M2F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.2005 31.05.2005 SCP,SHA,MLA
* Gulbrystsnipe 1 ved hundegården Adventdalsdelta 21.05.2005 22.05.2005 SHA,MLA,SCP,RBE Ny "svalbardart"
* Gulbrystsnipe 1 ved hundegården Adventdalsdelta 20.05.2005 OHA,SHA,KTH Bilder
* Stokkand 1p+2M dammene utløp Todalen Adventdalen 20.05.2005 22.05.2005 SHA,KTH,SCP
* Grønlandsmåke 1(2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 20.05.2005 31.05.2005 SHA,OHA,MLA
Krikkand 21M8F Adventdalen-Hotellneset Adventfjorden 20.05.2005 SHA
Steinskvett 1F tundra mot Lia i LYR Adventdalsdelta 20.05.2005 SHA
* Sædgås 1 ved hundegården Adventdalsdelta 19.05.2005 SHA Bilde
* Småspove 1 campingen,Hotellneset Adventfjorden 19.05.2005 21.05.2005 KTH
Heilo 1 campingen,Hotellneset Adventfjorden 19.05.2005 21.05.2005 KTH
* Stokkand 2M Adventdalen Adventdalen 19.05.2005 21.05.2005 SHA,KTH
Gråmåke 1ad. ved søppelfyllinga Adventdalen 19.05.2005 SHA
Stjertand 1p+1F Adventdalen-Hotellneset Adventfjorden 19.05.2005 SHA
Kortnebbgås 2894 Adventdalen Adventdalen 19.05.2005 SHA
Krikkand 24M8F Adventdalen-Hotellneset Adventfjorden 19.05.2005 SHA,KTH
Steinskvett 1M Vårsolbukta Bellsund 18.05.2005 CHU Bilde
Stjertand 1F Hotellneset, dam Adventfjorden 18.05.2005 SCP,KTH
* Stokkand 1M1F ved hundegården Adventdalsdelta 18.05.2005 SCP
* Stokkand 1M1F Hotellneset, dam Adventfjorden 18.05.2005 19.05.2005 SCP,KTH
Krikkand 16 Hotellneset, dam Adventfjorden 18.05.2005 SCP
* Toppand 2M1F Hotellneset, dam Adventfjorden 18.05.2005 20.05.2005 SCP,KTH,SHA
 # Storjo 2 Adventdalen Adventdalen 17.05.2005 PBR,BFU
* Fjellvåk 1 Mushamna Spitsbergen nord 17.05.2005 JGD Ubekreftet
* Stokkand 2M Adventdalen Adventdalen 16.05.2005 SCP
* Småspove 1 Longyearbyen Adventfjorden 16.05.2005 SOL kl 09.00
* Småspove 1 Hotellneset, dam Adventfjorden 16.05.2005 SHA kl.11.00. Bilde
* Toppand 2M1F Hotellneset, dam Adventfjorden 16.05.2005 REI
* Lappspurv 1M Vårsolbukta Bellsund 15.05.2005 CHU
Fjæreplytt 4 Hotellneset, dam Adventfjorden 15.05.2005 SHA,REI
Havelle 1p Hotellneset Adventfjorden 15.05.2005 SHA,AFO
Sabinemåke 1 t Vestpynten Adventfjorden 15.05.2005 AFO,SHA
Stjertand 1F Hotellneset, dam Adventfjorden 15.05.2005 SHA,REI,RBE,MLA
* Grønlandsmåke 2ad+1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 15.05.2005 MLA,RBE,SHA v/kloakkutslipp
* Stokkand 3M2F Hotellneset, dam Adventfjorden 15.05.2005 SHA,REI
# Krikkand 18M6F Hotellneset, dam Adventfjorden 15.05.2005 MLA,RBE Totalt 21M9F=30
Krikkand 3p ved hundegården Adventdalsdelta 15.05.2005 MLA,RBE
Hvitkinngås 23 Fivelflya Adventdalen 15.05.2005 SHA
Kortnebbgås 711 Adventdalen Adventdalen 15.05.2005 SHA Adventdalen
Snøgås 2 Fivelflya Adventdalen 15.05.2005 20.05.2005 SHA,OHA
# Snøgås 2 Fivelflya Adventdalen 15.05.2005 SHA Bilde
Sandlo 1 ved hundegården Adventdalsdelta 15.05.2005 SHA
Storjo 1 ved søppelfyllinga Adventdalen 14.05.2005 JSC,LÅB,BCN
* Fjellvåk 1 t Vestpynten Adventfjorden 14.05.2005 LÅB,BCN
Gråmåke 1ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.05.2005 MLA
Snøspurv ca. 160 Vestpynten Adventfjorden 14.05.2005 MLA ca 30 F
* Stokkand 2M tundra mot Lia i LYR Adventdalsdelta 14.05.2005 MLA
* Stokkand 1p Hotellneset, dam Adventfjorden 14.05.2005 MLA
Fjæreplytt 6 Hotellneset, dam Adventfjorden 14.05.2005 MLA
Krikkand 10M3F Hotellneset, dam Adventfjorden 14.05.2005 MLA,RBE,LÅB,BCN
Krikkand 3p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.05.2005 16.05.2005 SHA,LÅB,BCN,MLA,RBE
Hybrid polar/gråmåke 1ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.05.2005 SHA v/kloakkutslipp
Smålom 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.05.2005 MLA,SHA
Stjertand 1F Hotellneset, dam Adventfjorden 14.05.2005 LÅB,BCN
Sildemåke (L.f.i?) 1 subad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.05.2005 MLA,SHA v/kloakkutløp
* Grønlandsmåke 1ad+1(2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.05.2005 MLA,SHA
Hvitkinngås ca 80 Vindodden+Elveneset Tempelfjorden 14.05.2005 MBJ
Hvitkinngås

6

Vårsolbukta Bellsund 13.05.2005 CHU
* Stokkand 1p ved hundegården Adventdalsdelta 13.05.2005 LÅB,BCN
Krikkand 3M1F Hotellneset, dam Adventfjorden 13.05.2005 LÅB,BCN Totalt 6M4F
Krikkand 3M3F ved hundegården Adventdalsdelta 13.05.2005 LÅB,BCN
* Tjeld 1 Longyearbyen Adventfjorden 13.05.2005 17.05.2005 SHA,REI,LÅH,SCP,MLA,RBE Foto
Polarmåke 102 ved søppelfyllinga Adventdalen 12.05.2005 SHA
Hybrid praktæ/ærf. 1M Hotellneset Adventfjorden 12.05.2005 SHA
Praktærfugl 108M+xxF Adventfjorden v-side Adventfjorden 12.05.2005 SHA samt 5 (2K)M
Kortnebbgås 443 Adventdalen Nordenskiöldland 12.05.2005   SHA Foto
Hvitkinngås 3 t Hotellneset Adventfjorden 12.05.2005   SHA,LÅB,BCN
* Grønlandsmåke 1 ad.  Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.05.2005 SHA,REI ved kloakkråk
Fjæreplytt 1 Hotellneset, dam Adventfjorden 11.05.2005 BCN,LÅH
Hvitkinngås 1 Hotellneset Adventfjorden 10.05.2005   LÅB,BCN  
Kortnebbgås 79 Adventdalen Nordenskiöldland 10.05.2005   SHA  
* Grønlandsmåke 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.05.2005   SHA ved kloakkråk
Kortnebbgås 2+4 Adventdalen Nordenskiöldland 09.05.2005   SHA  
Krikkand 5M2F Hotellneset, dam Adventfjorden 09.05.2005  12.05.2005 LÅB,BCN,SHA  
* Stokkand 1p+2M Hotellneset, dam Adventfjorden 09.05.2005  12.05.2005 BCN,LÅB,SHA  
Kortnebbgås 7 t Hotellneset Adventfjorden 09.05.2005   BCN,LÅB  kl. 11.00
Hybrid praktæ/ærf. 1M Hotellneset Adventfjorden 08.05.2005   LÅB,BCN  Foto
Hybrid polar/gråmåke 2 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.05.2005   MLA,SHA ved kloakkråk
Kortnebbgås 2 Vårsolbukta Bellsund 08.05.2005 CHU
Kortnebbgås 4 t Bjørndalen Isfjorden, sør 08.05.2005 MBJ
Gråmåke 1ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.05.2005   MLA,SHA ved kloakkråk
* Grønlandsmåke 1ad+1(2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.05.2005   MLA,SHA ved kloakkråk
Ismåke 22 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.05.2005   MLA,SHA,LÅB,BCN  
Krikkand 4M1F Hotellneset Adventfjorden 08.05.2005   LÅB,BCN  
Hvitkinngås

3

Tåkefjellhytta Nordfjorden 08.05.2005   KMO,HEG,SCL,OIR  
* Stokkand 2M Kullkaia, dam Adventfjorden 07.05.2005   LÅB,BCN  
* Bjørkefink 1 død F Fredheim Sassendalen 07.05.2005   BMØ,IGJ  
Krikkand 2M1F Hotellneset, dam Adventfjorden 06.05.2005   MLA,SHA  
* Stokkand 2M Hotellneset, dam Adventfjorden 06.05.2005   MLA,SHA  
* Grønlandsmåke 1ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 06.05.2005   MLA,SHA  ved kloakkråk
* Grønlandsmåke 1ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.05.2005 REI ved kloakkråk
Storjo 1 Bjørndalen Isfjorden 02.05.2005   SHA  
* Grågås 1 t Sør for Kapp Linne Isfjorden 01.05.2005   SCP  
* Snøugle 1 ff Agardhbukta Storfjorden 30.04.2005 KGJ,TRA
Gråmåke 1ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.04.2005 SAS ved kloakkråk
* Grønlandsmåke 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.04.2005  01.05.2005 SAS Foto
Gråmåke 1 Hotellneset, dam Adventfjorden 23.04.2005   SHA  
* Sangsvane 1 Vårsolbukta Bellsund 23.04.2005   PBR Foto
* Stokkand 2M1F Hotellneset, dam Adventfjorden 22.04.2005 23.04.2005 AFO,SHA,ABR  
Hettemåke 1 Vestpynten Adventfjorden 13.04.2005 RBE
Snøspurv 1 Kapp Linne Nordenskiöldland 12.04.2005   HME,SSI  
Svalbardrype 60 Griegfjellet, vest Nordenskiöldland 20.03.2005   PBR  
Krykkje 1 Trygghamna Isfjordmunningen 15.03.2005   JBE,ÅMI  
*Snøugle 1 Ved Passhytta Eskerdalen 03.03.2005   EFJ  
Ismåke 1 Adventfjorden Adventfjorden 20.02.2005   MLA  
Polarmåke 4 Adventfjorden Adventfjorden 19.02.2005   MLA  
Praktærfugl 1M Herwighamna Bjørnøya 19.02.2005   SMO  
Polarmåke 1 Vestpynten Isfjorden 18.02.2005   MLA  
Havelle 2 Herwighamna Bjørnøya 15.02.2005   RPE,ASK  
Ismåke 3 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 11.02.2005   SHA  
Ismåke 4 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.02.2005   SHA  
Polarlomvi 3 Hopen met.stasj. Hopen 07.02.2005   HMS  
Havhest 10 Hopen met.stasj. Hopen 05.02.2005   HMS  
Havhest 7 Vestpynten Adventfjorden 01.02.2005   SHA  
Havhest 10 Nøisdalen Nordenskiöldland 30.01.2005   PBR  
Ærfugl 1 Vestpynten Adventfjorden 29.01.2005   MLA  Overvintrer
Havhest 1 Nøisdalen Nordenskiöldland 28.01.2005   PBR  
Teist 2 Longyearbyen, Kaia Adventfjorden 07.01.2005   MLA  
* Grønlandsmåke 1 Longyearbyen, Kaia Adventfjorden 01.01.2005 11.01.2005 OLA,SKI,MLA,SHA,OHA  

 

Tilbake til 1.side