I perioden 19. til 27. juni 2007 ble følgende fuglearter sett på Bjørnøya. 

Smålom, Gavia stellata  
Islom, Gavia immer 1 ad. + 1 (2K)
Havhest, Fulmarus glacialis  
Kortnebbgås, Anser brachyrhynchus  
Stripegås, Anser indicus 4 ind.
Hvitkinngås, Branta leucopsis  
Stokkand, Anas platyrhynchos 1
Krikkand, Anas crecca 1
Ærfugl, Somateria mollissima  
Praktærfugl, Somateria spectabilis 2F
Havelle, Clangula hyemalis  
Sandlo, Charadrius hiaticula  
Heilo, Pluvialis apricaria  
Polarsnipe, Calidris canutus  
Sandløper, Calidris alba  
Fjæreplytt, Calidris maritima  
Steinvender, Arenaria interpres  
Myrsnipe, Calidris alpina  
Rødstilk, Tringa totanus  
Småspove, Numenius phaeopus  
Polarsvømmesnipe, Phalaropus fulicarius  
Rustsnipe, Tryngites subruficollis 1 ind.
Storjo, Catharacta skua  
Polarjo, Stercorarius pomarinus  
Tyvjo, Stercorarius parasiticus  
Fjelljo, Stercorarius longicaudus  
Fiskemåke, Larus canus  
Gråmåke, Larus argentatus  
Polarmåke, Latus hyperboreus  
Hybrid polarmåke/gråmåke  
Sildemåke, Larus fuscus  
Svarbak, Larus marinus  
Krykkje, Rissa tridactyla  
Polarmåke, Larus hyperboreus  
Grønlandsmåke, Larus glaucoides  
Rødnebbterne, Sterna paradisaea  
Alkekonge, Alle alle  
Lunde, Fratercula arctica  
Teist, Ceppus grylle  
Lomvi, Uria aalge  
Polarlomvi, Uria lomvia  
Alke, Alca torda  
Låvesvale, Hirundo rustica  
Rødvingetrost, Turdus ilacus  
Snøspurv, Plectrophenax nivalis