Observatører  2007.

Initialene er sortert alfabetisk.
The initials are sorted alphabetically.

Initialer / Initials Navn / Name Tilhørighet /
Besetning på stasjonen, Olonkinbyen