Siste nytt   
Fugler på Svalbard i 2007 
         Bird news  
Birds on Svalbard in 2007  
Nye nevneverdige registreringer og/eller suppleringer og
rettelser  sendes LRSK-sekretær ved Georg Bangjord
Send new noteworthy registrations and/or supplements/corrections to secretary of LRSK  Georg Bangjord

TEGNFORKLARING

 LEGEND

M= hann,  F= hunn, ff= hunnfuglfarget, p=par, ad.= voksen, 
2K
= individ i sitt 2.kalenderår, 3K= ind. i 3.kalenderår osv. 
H
= hekkende og t= observert på trekk
M= male,  F= female, ff= femalecolored, p=pair, ad.= adult, 
2K
= bird in second calendar year, H= breeding
and t= migtation
Grønn tekst= Årets første registrering 
Rød tekst= sjelden gjest 
Blå tekst
= link til bilde / kommentar /tilleggsopplysninger
 
*= arter som ikke er bekreftet hekkende på Svalbard 
Green text= first registration date of genuine migrant
Red text= rare vagrant
Blue text= link to image and/or comment 
*= species not confirmed breeding at Svalbard.
Svart bakgrunn -  angir mørketid (nattemørkt hele døgnet)
  i perioden 14. november til 29. januar. 
Black background- no day in period 14 November to 29 January
Grå bakgrunn -  angir tussmørketid. Sola er under horisonten 
selv midt på dagen i perioden 26. oktober til 14. november 
og 29. januar til 16. februar.
Dark grey background- twilight in period of 26 October to 14 November and 29 January to 16 February
Lys grå bakgrunn - angir dagsolperioden. Dagslys deler av 
døgnet i perioden 23. august - 26.10 og 16. februar- 2. april.
Ligth grey- day sun in period of 23 August to 26 October and 16 February to 2 April.
Hvit bakgrunn- gjelder perioden med midnattssol (sola over
horisonten hele døgnet) dvs. 3.april til 22. august. 
White background- Midnight sun from 3 April to 22 August.
Observatører 2007          
BILDER 2007    
 
Observers 2007              
BIRD PHOTO 2007
Art 
Species  
                      

 Antall  
 Number      

Sted
Place                          
Område
Area       
From
date
To
date
Observatør/er
Observer/s
Kommentar
Comments
Fugl / birds Look here Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 10.11.07 31.12.07 MLA,SKI,SHAm.fl.  
* Grønlandsmåke, Iceland gull  2 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 31.12.07   SHA,MLA,SKI photo
* Grønlandsmåke, Iceland gull  1 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 24.12.07 26.12.07 MLA,SKI  
* Grønlandsmåke, Iceland gull  2 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 22.12.07   MLA,SKI  
* Grønlandsmåke, Iceland gull  1 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 17.12.07   SHA  
Polarlomvi, Brünnich's guillemot  3 + 1 død Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 17.12.07   SHA,MLA,SKI  
Polarlomvi, Brünnich's guillemot  2 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 16.12.07   MLA,SKI  
* Grønlandsmåke, Iceland gull  2 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 15.12.07   SHA photo
Alkekonge, Litle auk 17 Kaiene Adventfjorden 14.12.07   SHA sørøstlige vinder siste tid
Alkekonge, Litle auk 4 Kaiene Adventfjorden 08.12.07 09.12.07 MLA,SKI  
* Grønlandsmåke, Iceland gull  1 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 06.12.07 15.12.07 MLA,SKI,ØVA,SHA photo
Alkekonge, Litle auk 2 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 06.12.07 07.12.07 MLA,SKI  
Polarlomvi ?, Brünnich's guillemot ? 1 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 05.12.07 09.12.07 MLA,SKI Trolig denne art
Alkekonge, Litle auk 1 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 05.12.07   MLA,SKI  
Polarmåke, Glaoucus gull 1 ad Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 01.12.07 02.12.07 MLA,SKI  
Alkekonge, Litle auk 1 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 30.11.07   MLA,SKI,SHA  
Polarmåke, Glaoucus gull 1 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 30.11.07   MLA,SKI "rufsete" trolig svak/syk
Gulnebblom, Gavia adamsii 1 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 24.11.07 15.12.07 MLA,SKI,CHU,BOF,REI,IBA,HJE Photo Mørketidsfunn nr. 2
Teist, Black guillemot Look here Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 10.11.07 15.12.07 MLA,SKI Fugl v/ kaiene i mørketiden
Polarmåke, Glaoucus gull 1 ad Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 21.11.07 23.11.07 MLA,SKI Photo
Krykkje, Kittiwake  1 ad Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 19.11.07 21.11.07 MLA,SKI  
Polarmåke, Glaoucus gull 1 (1K) Adventfjorden Adventfjorden 19.11.07   HNY  
Polarmåke, Glaoucus gull 1ad Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 18.11.07   MLA  
Teist, Black guillemot 5 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 18.11.07   MLA  
Ærfugl, Common eider 30-40 (M+ff) Vestpynten Adventfjorden 17.11.07   MLA,SKI  
Polarmåke, Glaoucus gull 1ad+1 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 17.11.07   MLA,SKI manglet vinterdrakt i hode/hals!
Teist, Black guillemot 5 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 17.11.07   MLA,SKI  
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 1+1 Vestpynten Adventfjorden 16.11.07   MLA,SKI flyr langs veien
Ærfugl, Common eider 6ff Vestpynten Adventfjorden 16.11.07   MLA,SKI  
Teist, Black guillemot 5 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 16.11.07   MLA,SKI v/Bykaia
Teist, Black guillemot 6 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 14.11.07   MLA,SKI  
Teist, Black guillemot 3 til 5 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 13.11.07   MLA  
Teist, Black guillemot 2 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 12.11.07   MLA,SKI  
Polarmåke, Glaoucus gull 1 (1K) Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 12.11.07   MLA,SKI  
Teist, Black guillemot 1 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 11.11.07   MLA,SKI  
Ærfugl, Common eider 4M Vestpynten Adventfjorden 11.11.07   MLA,SKI  
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 1 Vestpynten Adventfjorden 11.11.07   MLA,SKI trakk mot Revneset
Ærfugl, Common eider ca 75 Utenfor Fuglefjella Isfjorden 10.11.07   MLA,SKI  
Ærfugl, Common eider 21M 15 ff Vestpynten Adventfjorden 10.11.07   MLA,SKI  
Ærfugl, Common eider 13M17ff Vestpynten Adventfjorden 09.11.07   MLA  
Krykkje, Kittiwake  1 Vestpynten Adventfjorden 08.11.07   SKI  
Polarmåke, Glaoucus gull 4 Vestpynten Adventfjorden 08.11.07   SKI  
Ærfugl, Common eider 24M 112 ff Bjørndalen-Vestpynten Isfjorden 04.11.07   MLA,SKI  
Ærfugl, Common eider 15M 108 ff Bjørndalen-Vestpynten Isfjorden 03.11.07   MLA,SKI  
Teist, Black guillemot 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.11.07   MLA,SKI  
Polarmåke, Glaoucus gull 1 Bjørndalen Isfjorden 03.11.07   MLA,SKI  
Teist, Black guillemot 1 Kaia, Longyearbyen Adventfjorden 01.11.07   MLA,SKI  
Polarmåke, Glaoucus gull ca 10 ad. Bjørndalen Isfjorden 27.10.07   MLA,SKI  
Teist, Black guillemot 3 Bjørndalen Isfjorden 27.10.07   MLA,SKI  
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 3+2 Vestpynten Adventfjorden 27.10.07   MLA,SKI  
Ærfugl, Common eider 168 Bjørndalen-Vestpynten Isfjorden 27.10.07 28.10.07 MLA,SKI,PKR  
Krykkje, Kittiwake  3 (1K) Vestpynten Adventfjorden 27.10.07   MLA,SKI  
Fjæreplytt, Purple sandpiper 1 Adventfjorden Adventfjorden 20.10.07   MLA,SKI  
Krykkje, Kittiwake  ca 15 Adventfjorden Adventfjorden 20.10.07   MLA,SKI min 1 juv.
Polarmåke, Glaoucus gull 2 Bjørndalen-Longyearbyen Adventfjorden 20.10.07   MLA,SKI  
Ærfugl, Common eider 44ff+12M Vestpynten-Bjørndalen Isfjorden 20.10.07   MLA,SKI  
Teist, Black guillemot 3 Vestpynten-Bjørndalen Isfjorden 20.10.07   MLA,SKI  
* Polarsisik, Arctic redpoll 1 77º05’N  31º46'Ø Storbanken,vest  16.10.07   RPE,ASD photo, ombord i tråleren Havbris
* Jordugle, Short-eared Owl 1 76º30’N  28ºØ Hopenbanken 15.10.07   RPE,JGI photo, ombord i tråleren Havbris. Art nr. 90 på Svalbard i år.
Polarmåke, Glaoucus gull 12ad 2 juv. Adventfjorden Adventfjorden 13.10.07   MLA  
Ærfugl, Common eider 41 Adventfjorden Adventfjorden 13.10.07   MLA  
Polarlomvi, Brünnich's guillemot 4 Adventfjorden Adventfjorden 13.10.07   MLA  
Snøspurv, Snow bunting 1 Longyearbyen Adventdalen 12.10.07   HMI  
Fjæreplytt, Purple sandpiper 42 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.10.07   MLA  
Hvitkinngås, Barnacle goose 3 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.10.07 10.10.07 PKR,MLA 4 ind. sett 9.okt i samme område
Hvitkinngås, Barnacle goose 1 småbåthamna Adventfjorden 06.10.07   BOF  
Ærfugl, Common eider 32 ff Adventfjorden Adventfjorden 06.10.07   SHA  
Fjæreplytt, Purple sandpiper 42 Adventfjorden Adventfjorden 06.10.07   SHA  
Snøspurv, Snow bunting store flokker Adventdalen Adventdalen 02.10.07   BOF  
Hvitkinngås, Barnacle goose 31 Sveagruva V.Mijenfjorden 25.09.07 MBJ
Svømmesnipe sp.  1 Sveagruva V.Mijenfjorden 25.09.07 MBJ photo Hvilken art?
Steinskvett, N. wheatear 1 v/hundegård-Todalen Adventdalen 23.09.07 MLA
Ærfugl, Common eider 72 Sveagruva V.Mijenfjorden 21.09.07 MBJ
Hvitkinngås, Barnacle goose 22 Sveagruva V.Mijenfjorden 21.09.07 MBJ
Havelle, Long-tailed duck 18 Sveagruva V.Mijenfjorden 20.09.07 MBJ  
Hvitkinngås, Barnacle goose 148 Sveagruva V.Mijenfjorden 19.09.07 MBJ
Fjæreplytt, Purple sandpiper 578, look here Sveagruva V.Mijenfjorden 16.09.07 MBJ
Ringgås, Brent goose 8 Sveagruva V.Mijenfjorden 16.09.07 MBJ 6 ind. 15.sept.
Polarmåke, Glaoucus gull 93 Sveagruva V.Mijenfjorden 16.09.07 20.09.07 MBJ
Havelle, Long-tailed duck 40 Sveagruva V.Mijenfjorden 14.09.07 MBJ
* Hagesanger, Garden Warbler 1 Longyearbyen Adventdfjorden 13.09.07 BOF
Hvitkinngås, Barnacle goose 247 Sveagruva V.Mijenfjorden 12.09.07 MBJ
Ringgås, Brent goose 29 Sveagruva V.Mijenfjorden 12.09.07 MBJ photo
Ismåke, Ivory gull 3, Look here Sveagruva V.Mijenfjorden 02.09.07 MBJ
Birds (37 species) Look here Sørkappområdet Sørkappland 01.09.07 09.09.07 PKR,KSM,SAH,CHU,OHA, ARE,GBA Totalt 89 arter på Svalbard i 2007 pr. 10.september
Polarsvømmesnipe, R.phalarope 1 juv. Utløp Todalen Adventdalen 30.08.07 02.09.07 BOF
Polarsvømmesnipe, R.phalarope 1 juv.+1 Utløp Todalen Adventdalen 29.08.07 BOF det ene individet hadde tilhold til 2.9
Ringgås, Brent goose 5 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.08.07 SHA Moskuslaguna
Smålom, Red-throated Diver 15ad12juv Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.08.07 SHA
Tyvjo, Arctic skua 8M1L+3juv Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.08.07 SHA
Storjo, Great skua 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.08.07 SHA
Hvitkinngås, Barnacle goose ca 500 Bohemanflya Isfjorden 24.08.07 MBJ
Hvitkinngås, Barnacle goose 201 Adventdalen Adventdalen 23.08.07 MBJ
Ismåke, Ivory gull 0, Look here Sveagruva V.Mijenfjorden 22.08.07 MBJ
Rødnebbterne, Arctic tern 270+ Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.08.07 MLA
Ærfugl, Common eider 1F2pull Kaia Longyearbyen Adventfjorden 20.08.07 BOF NYKLEKTE UNGER!!!
Islom, Northern diver 1 ad. Istjørna Isfjorden 03.08.07 TER,AST
Hvitkinngås, Barnacle goose 229+28u Sveagruva V.Mijenfjorden 01.08.07 07.08.07 MBJ
Hvitkinngås, Barnacle goose 948+ unger nedre del Adventdalen Adventdalen 30.07.07 EGR
Alke, Razorbill 2 Diabasodden Isfjorden 28.07.07 VBA,HST,EGR
Sabinemåke, Sabine's gull 1 ad Hotellneset Adventfjorden 28.07.07 VBA,HST,EGR,ODJ på sjøen + laguna
* Sangsvane, Whooper swan 2 Trygghamna Isfjorden 26.07.07 28.07.07 IRI
Ismåke, Ivory gull 12 Sveagruva V.Mijenfjorden 18.07.07 MBJ
Alke, Razorbill 1 (2K) Båtodden Nordenskiöldkysten 26.07.07 GEI photo
Hvitkinngås, Barnacle goose 261ad 46unger Sveagruva V.Mijenfjorden 24.07.07 MBJ ungeantallet stammer fra 22.7
Rødnebbterne, Arctic tern 16 Sveagruva V.Mijenfjorden 22.07.07 MBJ
Hvitkinngås, Barnacle goose 230ad 25unger Sveagruva V.Mijenfjorden 20.07.07 MBJ
Ærfugl, Common eider 13M+54F Sveagruva V.Mijenfjorden 19.07.07 MBJ
Ismåke, Ivory gull 11 Sveagruva V.Mijenfjorden 18.07.07 MBJ photo
Linerle, White wagtail 1 Hundegården v/LYR Adventdalen 17.07.07 MGO
Hvitkinngås, Barnacle goose 705+ unger nedre del Adventdalen Adventdalen 15.07.07 GBA,EGR,SBA
Linerle, White wagtail 1 ad Isdammen nord Adventdalen 15.07.07 EGR,GBA,SBA
* Låvesvale, Barn swallow 1 Hundegården v/LYR Adventdalen 14.07.07 GBA,LÅB,SBA,SBA
Sildemåke?, L.b.b.gull/hauglini 1 2K Kapp Linne Isfjorden 12.07.07 GBA,SBA Photo
Islom, Northern diver 1 ad. Straumsjøen, Erdmanflya Isfjorden 12.07.07 GBA,SBA
Svartbak, Great b.backed Gull 2 ad Sveagruva V.Mijenfjorden 12.07.07 MBJ
Hvitkinngås, Barnacle goose 211 Sveagruva V.Mijenfjorden 11.07.07 MBJ 181-211 ind. 11-13.juli
* Sangsvane, Whooper swan 6 ad. Vasskalven, Bohemanflya Isfjorden 11.07.07 JDS
Fjelljo, Long-tailed skua 2-3p H Kongsfjorden Kongsfjorden juni-juli EGR 2p Blomstrand  1p 
Ærfugl, Common eider 102M 44F Sveagruva V.Mijenfjorden 11.07.07 MBJ
Polarsnipe, Knot 2 Bohemanflya Isfjorden 10.07.07 JDS 1 ind. 11.7 samme sted
Ismåke, Ivory gull 1-3 ind Sveagruva V.Mijenfjorden 09.07.07 13.07.07 MBJ
Sandløper, Sanderling 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 09.07.07 GBA
Linerle, White wagtail 1 ad M Solvatnet Ny-Ålesund 09.07.07 EGR,GKU
Praktærfugl, King eider 1F m/7unger Adventdalen Adventdalen 09.07.07 GBA nyklelte
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 ad Moskuslaguna Adventfjorden 08.07.07 GBA
Islom, Northern diver 1 imm. Grivaldibukta Forlandsundet 07.07.07 EGR,DGR,GKU
Sabinemåke, Sabine's gull 1p H Isfjorden Isfjorden 06.07.07 GBA,LÅB,KBH,SBA,SBA photo
Myrsnipe, Dunlin 4 Vasskalven, Bohemanflya Isfjorden 06.07.07 GBA,LÅB,KBH,SBA,SBA
Polarsvømmesnipe, R.phalarope 39 Bohemanflya Isfjorden 06.07.07 GBA,LÅB,KBH,SBA,SBA
Fjelljo, Long-tailed skua 9 Bohemanflya Isfjorden 06.07.07 GBA,LÅB,KBH,SBA,SBA
Svartbak, Great b.backed Gull 5p H Bohemanflya Isfjorden 06.07.07 12.07.07 GBA,LÅB,KBH,SBA,SBA
Hybrid ærfugl/praktærfugl 1M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.07.07 GBA samme ind. som Colesbukta
Stokkand, Mallard Hotellneset Adventfjorden 04.07.07 GBA
* Stellerand, Stellers's eider 1 M Smeerenburg Amsterdamøya 03.07.07 TLA photo
Trost sp. Turdus 1 Todalen Adventdalen 03.07.07 REI
Praktærfugl, King eider 32M4ufM3F Colesbukta Isfjorden 03.07.07 GBA,LÅB
Hybrid ærfugl/praktærfugl 1M Colesbukta Isfjorden 03.07.07 GBA,LÅB
Sildemåke, Lesser b.b.gull 1 ad Colesbukta Isfjorden 03.07.07 GBA,LÅB
Hvitkinngås, Barnacle goose ca 670 Colesbukta Isfjorden 03.07.07 GBA,LÅB
Havelle, Long-tailed duck 62M 20F+ Colesbukta Isfjorden 03.07.07 GBA,LÅB
Krikkand, Common teal 3M Adventdalen v/Todalen Adventdalen 01.07.07 GBA,LÅB
Havelle, Long-tailed duck 11M 2F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.06.07 GBA
Krikkand, Common teal 1M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.06.07 GBA
Svartbak, Great b.backed Gull 2 ad Sveagruva V.Mijenfjorden 28.06.07 REI
Sildemåke, Lesser b.b.gull 1 ad Sveagruva V.Mijenfjorden 28.06.07 REI
Ismåke, Ivory gull 13 ad Sveagruva V.Mijenfjorden 28.06.07 REI
Polarjo, Pomarine skua 1 L Spitsbergen vest Vestkysten 25.06.07 GBA 7649N 1248Ø
* Stripegås, Bar-headed goose 4 Teltvika Bjørnøya 27.06.07 GBA,KBH
* Sangsvane, Whooper swan Flakmyrvatna Bjørnøya 27.06.07 GBA,KBH,TBE,MLP
* Rustsnipe, Buff-brested Sandpiper 1 ved Kobbebukta Bjørnøya 27.06.07 MLP,TBE,GBA,KBH photo
* Småspove, Whimbrel 1 v/ Isdammen Adventdalen 27.06.07 PPE,CPE
Fiskemåke, Mew gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.06.07 29.06.07 MLA,GBA
* Bergand, Greater Scaup 1M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 26.06.07 SAO,MLA
Polarjo, Pomarine skua 1 L vest av Stormbukta Vestkysten 25.06.07 GBA 7632N 1519Ø
Fjelljo, Long-tailed skua 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.06.07 GBA
Ærfugl, Common eider flere ungekull Adventdalen Adventdalen 25.06.07 GBA
Krikkand, Common teal 1M Adventdalen Adventdalen 25.06.07 PPE,CPE
Praktærfugl, King eider 1F m/unger Adventdalen Adventdalen 25.06.07 PPE,CPE
Kortnebbgås,Pink-footed goose 1p m/unger Isdammen Adventdalen 24.06.07 OHA
Hvitkinngås, Barnacle goose flere ungekull Isfjorden Isfjorden 24.06.07 TLE,MLA Longyearb., Hotellneset og Deltaneset
* Polargås, Branta hutchinsii 1 ad Sigridholmen Kongsfjorden 23.06.07 KTH photo
Svartand, Black scoter 1p ved Sigridholmen Kongsfjorden 23.06.07 KTH
Krikkand, Common teal 1M Ny-Ålesund Kongsfjorden 23.06.07 KTH
* Måltrost, Song Thrush 1 død Hotellneset Adventfjorden 23.06.07 ESØmedd.MLA funnet død trolig fersk.
Alke, Razorbill 1 Fjortende juliebukta Krossfjorden 21.06.07 AMA
Krikkand, Common teal 7M1F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.06.07 SHA,OHA,HLI v/hundegården
Sabinemåke, Sabine's gull 2 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.06.07 SKO,SHA,OHA,HLI photo
Hettemåke, Black-headed gull 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.06.07 SHA,OHA,HLI
Sandløper, Sanderling 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 20.06.07 SHA
Krikkand, Common teal 6M1F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 20.06.07 SHA v/hundegården
* Knekkand, Garganey  1F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 20.06.07 21.06.07 SHA v/hundegården
FUGL BJØRNØYA 42 arter Bjørnøya Bjørnøya 19.06.07 27.06.07 TBE,HST,MLP,SNC,GBA,KBH
* Tårnseiler, Common swift 2 - (3) Longyearbyen Adventfjorden 19.06.07 ØMO
* Småspove, Whimbrel 1 Adventdalen Adventdalen 19.06.07 SHA
Snøspurv, Snow bunting unger ut av reir Longyearbyen Adventfjorden 18.06.07 SHA nettopp utfløyne unger
Krikkand, Common teal 1M1F Adventdalen Adventdalen 18.06.07 ØMO nedenfor søppelfyllinga
Heilo, Golden plover 2 Adventdalen Adventdalen 18.06.07 ØMO v / Lomdammen
* Småspove, Whimbrel 1 Hotellneset Adventfjorden 18.06.07 nn medd. SHA ved laguna
* Sangsvane, Whooper swan 1 Adventfjorden Adventfjorden 18.06.07 JHI i lukt mot Bjørndalen
Hyb. polarmåke/gråmåke 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.06.07 SHA
Sildemåke, Lesser b.b.gull 1 ad Krossfjorden Spitsbergen vest 17.06.07 JHI
Islom, Northern diver 1 (2-3K) Woodfjorden Spitsbergen nord 16.06.07 JHI art nr. 70 dette året.
Sabinemåke, Sabine's gull 2 ad Moffen Spitsbergen nord 16.06.07 JHI
* Havsule, Gannet 1 subad. vest av Mitrahalvøya Spitsbergen vest 15.06.07 JHI
Heilo, Golden plover 1 Adventdalen Adventdalen 15.06.07 SHA v/søppelfyllinga
Krikkand, Common teal 1M Adventdalen Adventdalen 15.06.07 SHA Lomdammen
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 15.06.07 MLA,ØVA,SHA
Gråmåke, Herring gull 1 subad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 15.06.07 MLA,ØVA,SHA
Sandløper, Sanderling 6 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 15.06.07 SHA
Stjertand, Pintail 1M Ny-Ålesund Kongsfjorden 15.06.07 17.06.07 EGR,JHI v/Solvatnet
*Svarttrost, Common blackbird 1M Ny-Ålesund Kongsfjorden 15.06.07 08.07.07 EGR
* Småspove, Whimbrel 1 Ny-Ålesund Kongsfjorden 15.06.07 EGR
Stjertand, Pintail 1p Adventdalen Adventdalen 15.06.07 16.07.07 MLA,ØVA v/ Todalen
Sandløper, Sanderling 4 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.06.07 SHA
Heilo, Golden plover 1 Adventdalen Adventdalen 14.06.07 SHA v / Lomdammen
Hvitkinngås, Barnacle goose 111 Sveagruva V.Mijenfjorden 13.06.07 . MBJ
* Alaskasnipe, Pectoral Sandpiper 1 spiller Adventdalen v/Todalen Adventdalen 13.06.07 29.06.07 SHA,MLA,EGR,ØMO,OHA ved hundegård v/utløp Todalen
Ismåke, Ivory gull 4 Sveagruva V.Mijenfjorden 13.06.07 . MBJ
Ærfugl, Common eider 150+F ruger Adventdalsdeltaet Adventfjorden 13.06.07 SHA ved hundegården
* Alaskasnipe, Pectoral Sandpiper 1 spiller Adventdalen v/Isdammen Adventdalen 12.06.07 ODJ,EGR,BOF ved hundegård v/utløp Todalen
Sandløper, Sanderling 4 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.06.07 SHA
Heilo, Golden plover 1 v / Isdammen Adventdalen 12.06.07 SHA,MGO,SKO
Fjelljo, Long-tailed skua 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.06.07 SHA,MGO,SKO,JHI
Krikkand, Common teal 2M Adventdalen Adventdalen 12.06.07 16.06.07 SHA,MLA
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalen Adventdalen 12.06.07 SHA v/søppelfyllinga
Krikkand, Common teal 1M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.06.07 SHA v / hundegården
Heilo, Golden plover 1p Adventdalen Adventdalen 12.06.07 EGR,ODJ v / Lomdammen
Stjertand, Pintail 1M Adventdalen Adventdalen 12.06.07 BOF v/ Todalen
Ærfugl, Common eider 242 Sveagruva V.Mijenfjorden 12.06.07 . MBJ
Fjelljo, Long-tailed skua 3 ads. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 11.06.07 EGR
Hettemåke, Black-headed gull 1 ad.  Adventdalsdeltaet Adventfjorden 11.06.07 SHA,EGR,TNI,ODJ,JHI
Ismåke, Ivory gull 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.06.07 BOF,MGO,SKO Look here
* Låvesvale, Barn swallow 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.06.07 MGO,SKO
* Låvesvale, Barn swallow 1 Longyearbyen Adventfjorden 10.06.07 REI
Heilo, Golden plover 1 Adventdalen Adventdalen 09.06.07 EHR v/ Nordlys-stasjonen
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1(2K)+1ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 09.06.07 11.06.07 EHR,MLA,ODJ,TNI
Krikkand, Common teal 2M 1F Adventdalen Adventdalen 09.06.07 EGR,TNI Isdammen - søppelfyllinga
Polarsnipe, Knot 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 09.06.07 EGR,MLA
Sandløper, Sanderling 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 09.06.07 MLA
Rødnebbterne, Arctic tern 5+ Hotellneset Adventfjorden 09.06.07 TDM ved laguna, campingen
Krikkand, Common teal 1M Isdammen Adventdalen 08.06.07 SHA
* Låvesvale, Barn swallow 1 Bjørndalen Isfjorden 08.06.07 SBA
* Svarthalespove, B.t.godwit 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.06.07 15.06.07 SHA,MGO,SKO,MLA,REI Individ nr. 2 dette året.
Rødnebbterne, Arctic tern 52 Ny-Ålesund Kongsfjorden 07.06.07 MBJ
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.06.07 SHA ved Lia
Stjertand, Pintail 3M2F Adventdalen Adventdalen 07.06.07 SHA
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 06.06.07 SHA,MLA v/Moskuslaguna
Ringgås, Brent goose 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 06.06.07 SHA,MLA v/Moskuslaguna
Ismåke, Ivory gull 3 ad Sveagruva V.Mijenfjorden 06.06.07 . MBJ trolig 4 forskjellige individ
Hvitkinngås, Barnacle goose 72 Sveagruva V.Mijenfjorden 06.06.07 . MBJ
Steinvender, Turnstone 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 06.06.07 SHA 
Ærfugl, Common eider 34M24F Sveagruva V.Mijenfjorden 06.06.07 . MBJ
Sildemåke, Lesser b.b.gull 1 (3K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 06.06.07 REI v/hundegården
* Låvesvale, Barn swallow 1 Gruve7 fjellet-Bolterdalen Adventdalen 06.06.07 EGR v/hundegården
Sildemåke, Lesser b.b.gull 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 06.06.07 SHA,EGR graellsii/heuglini type
Polarsnipe, Knot 5 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 06.06.07 SHA
* Rødstilk, Redshank 1 Adventdalen Adventdalen 05.06.07 EGR
* Låvesvale, Barn swallow 1 Longyearbyen Adventfjorden 05.06.07 MGO
Fjæreplytt, Purple sandpiper 460 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 MLA
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 MLA
Polarsnipe, Knot 2 Adventdalen Adventdalen 05.06.07 IBA sumptundra mot veien v/Isdammen
Polarsnipe, Knot 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 EGR
* Kvinand, Common goldeneye 1 ad M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 EGR
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 MLA,EGR,SHA
Sandløper, Sanderling 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 SHA
Hettemåke, Black-headed gull 1 ad.  Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 MLA,EGR
* Toppand, Tufted duck 3M2F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.06.07 MLA,EGR
Heilo, Golden plover 1 Longyearbyen Adventfjorden 04.06.07 BOF
Hettemåke, Black-headed gull 1 ad.  Vestpynten Adventfjorden 03.06.07 05.06.07 MBJ,SHA
* Alaskasnipe, Pectoral Sandpiper 1 Adventdalen Adventdalen 03.06.07 06.06.07 SHA,IBA,MLA,SKI,EGR photo
* Alaskasnipe, Pectoral Sandpiper 1 Adventdalen Adventdalen 03.06.07 SHA Nytt ind siden 29.mai
Rødvingetrost, Redwing 1 søppelfyllinga Adventdalen 02.06.07 BOF 1.reg. i år på Spitsbergen
* Kvinand, Common goldeneye 1 M Adventdalen Adventdalen 02.06.07 03.06.07 IBA photo Dammen ved vei utenfor Todalen
Fjæreplytt, Purple sandpiper 660 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.06.07 MLA
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.06.07 06.06.07 MLA,SHA,EGR
Steinvender, Turnstone 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.06.07 MLA
Polarjo, Pomarine skua 2 Vårsolbukta Bellsund 01.06.07 MBJ,CEK
Stjertand, Pintail 1p Vårsolbukta Bellsund 01.06.07 MBJ,CEK
Ringgås, Brent goose 124 Vårsolbukta Bellsund 01.06.07 MBJ,CEK
Kortnebbgås,Pink-footed goose 34 Vårsolbukta Bellsund 01.06.07 MBJ,CEK
Hvitkinngås, Barnacle goose 1953 Vårsolbukta Bellsund 01.06.07 MBJ,CEK
* Alaskasnipe, Pectoral Sandpiper 1 Adventdalen Adventdalen 01.06.07 SKI
Havelle, Long-tailed duck 7p Adventfjorden Adventfjorden 01.06.07 MLA fra Camingen til adv.d.delta
* Toppand, Tufted duck 1p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.06.07 MLA
Fjæreplytt, Purple sandpiper 350 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.06.07 MLA
Rødnebbterne, Arctic tern 1 Hotellneset Adventfjorden 01.06.07 SHA Art nr. 62 i år.
Heilo, Golden plover 2 Vårsolbukta Bellsund 31.05.07 01.06.07 MBJ,CEK
Heilo, Golden plover 1F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 31.05.07 MLA,SKI
Heilo, Golden plover 1F+1M Hotellneset, Campingen Adventfjorden 29.05.07 IBA photo
Sandløper, Sanderling 1 Adventdalen Adventdalen 31.05.07 MLA,SKI,IBA
Myrsnipe, Dunlin 19 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.05.07 MLA
* Rødstilk, Redshank 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.05.07 MLA
Fjæreplytt, Purple sandpiper ca 800 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.05.07 MLA photo
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.05.07 MLA
* Alaskasnipe, Pectoral Sandpiper 1M ved Isdammen Adventdalen 29.05.07 SHA,BOF,MLA,SKI photo
* Rødstilk, Redshank 1 ved Isdammen Adventdalen 29.05.07 SHA,MLA,SKI
Krikkand, Common teal 17M2F Adventdalen Adventdalen 29.05.07 SHA
Fjæreplytt, Purple sandpiper min 795 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.05.07 MLA,SKI
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.05.07 MLA,SKI
Heilo, Golden plover 1F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.05.07 MLA,SKI
Heilo, Golden plover 2 Hotellneset, Campingen Adventfjorden 29.05.07 SHA
Steinvender, Turnstone 2 Adventdalen Adventdalen 28.05.07 02.06.07 SHA,RBE,IBA ved søppelfyllnga
Ærfugl, Common eider 12 ruger Adventdalsdeltaet Adventfjorden 28.05.07 SHA ved hundegården
Myrsnipe, Dunlin 36 v/Isdammen Adventdalen 28.05.07 SHA
Sandlo, Ringed plover 17 Adventdalen Adventdalen 28.05.07 SHA 15 ved Isdammen
Brunnakke, E. Wigeon 1M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 28.05.07 SHA,RBE ved hundegården
Ringgås, Brent goose 9 Adventdalen Adventdalen 28.05.07 SHA,RBE ved søppelfyllnga
* Småspove, Whimbrel 1 Sørkapplaguna Sørkappøya 28.05.07 MLA,SKI
* Rødstilk, Redshank 1 Sørkapplaguna Sørkappøya 28.05.07 MLA,SKI
Polarsnipe, Knot 62 Sørkapplaguna Sørkappøya 28.05.07 MLA,SKI photo
Brunnakke, E. Wigeon 1M2F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.05.07 RBE ved hundegården
Fjæreplytt, Purple sandpiper 1240 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.05.07 SHA
Polarsvømmesnipe, R.phalarope 1p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.05.07 SHA
* Skjeand, N. Shoveler 1F Hornsundneset Hornsund CHU
Stjertand, Pintail 3M Vårsolbukta Bellsund 27.05.07 IBA
Polarmåke, Glaoucus gull 18 ringmerket søppelfyllinga Adventdalen Adventdalen 26.05.07 BOF Detaljer
Polarsvømmesnipe,R.phalarope 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.05.07 FNI i hundegården
Krikkand, Common teal 6M1F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.05.07 27.05.07 SHA
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.05.07 SHA .
Fjæreplytt, Purple sandpiper 954 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.05.07 SHA
Myrsnipe, Dunlin 16 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.05.07 SHA
Krikkand, Common teal 8M2F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.05.07 27.05.07 SHA
Tyvjo, Arctic skua 1 L Vestpynten Adventfjorden 25.05.07 AWÖ,GKM
* Sædgås, Bean goose 2 Adventdalen Adventfjorden 25.05.07 26.05.07 SHA photo
Storjo, Great skua 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.05.07 . SHA
Heilo, Golden plover 1 Adventdalen Adventdalen 25.05.07 . SHA
Sandlo, Ringed plover 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 24.05.07 25.05.07 SHA,AWÖ,GKM
*Tundragås, White-fronted goose 1 Adventdalen Adventdalen 24.05.07 REI
Steinvender, Turnstone 1 Adventdalen Adventdalen 24.05.07 REI
* Toppand, Tufted duck 3M2F Longyearbyen v/Bykaia Adventfjorden 23.05.07 05.06.07 BOF,SHA,MLA også sett ved hundegården
* Svarthalespove, B.t.godwit 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 23.05.07 28.05.07 SHA,MLA,MVI photo
Stokkand, Mallard 1M ved Isdammen Adventdalen 23.05.07 29.05.07 SHA photo sees også ved Isdammen
Heilo, Golden plover 1 Vestpynten Adventfjorden 23.05.07 MBJ
Heilo, Golden plover 7 Adventdalen Adventdalen 23.05.07 . MBJ
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalen Adventdalen 23.05.07 . MBJ
Tyvjo, Arctic skua 1 L Vestpynten Adventfjorden 22.05.07 SKI
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 22.05.07 SHA .
Havelle, Long-tailed duck 2M12F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 22.05.07 . SHA .
* Toppand, Tufted duck 2M1F Longyearbyen v/Bykaia Adventfjorden 21.05.07 . SHA .
Linerle, White wagtail 1 Sveagruva V.Mijenfjorden 21.05.07 . REI .
Havelle, Long-tailed duck 3M8F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.07 . SHA .
Hettemåke, Black-headed gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.07 22.05.07 SHA .
Sildemåke, Lesser b.b.gull 1 subad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.07 . SHA photo, ved hundegården
Myrsnipe, Dunlin 10 Isdammen Adventdalen 21.05.07 . SHA .
Krikkand, Common teal 1p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.07 22.05.07 SHA .
Heilo, Golden plover 2 Hotellneset Adventfjorden 20.05.07 IGA ved Campingplassen
* Toppand, Tufted duck 1M Hotellneset (laguna) Adventfjorden 20.05.07 . IGA
Gråmåke, Herring gull 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 20.05.07 . SHA .
Myrsnipe, Dunlin 2 Isdammen Adventdalen 20.05.07 . SHA,IBA photo
Sandlo, Ringed plover 1 hørt Hotellneset (laguna) Adventfjorden 19.05.07 . SHA .
* Toppand, Tufted duck 1M Barentsburg Grønfjorden 19.05.07 . DGJ .
* Toppand, Tufted duck 1p Hotellneset (laguna) Adventfjorden 19.05.07 . IBA,SHA,MBJ photo 2M1F sett i laguna (samlet)
* Toppand, Tufted duck 1M Longyearbyen v/Bykaia Adventfjorden 19.05.07 . IBA,SHA .også¨sett ved hundegården
Lunde, Puffin 7 Isfjorden Isfjorden 19.05.07 . DGJ mellom LYR og Barentsburg
Smålom, Red-throated Diver 7 Indre del Adventfjorden Adventfjorden 19.05.07 . SKI,MLA,SHA .
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalsdeltaet-dalen Adventfjorden 18.05.07 22.05.07 SKI,MLA,SHA photo
Kortnebbgås,Pink-footed goose 59 Sveagruva V.Mijenfjorden 18.05.07 . MBJ .
Hvitkinngås, Barnacle goose 31 Sveagruva V.Mijenfjorden 18.05.07 . MBJ .
Gjess store flokker utløp Reindalen-Blåhuken V.Mijenfjorden 18.05.07 . SFO sett fra helikopter
* Småspove, Whimbrel 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.05.07 21.05.07 SHA,MLA,SKI photo
Hvitkinngås, Barnacle goose 1 albino Adventdalen Adventdalen 18.05.07 . IBA,DGJ,MLA,SKI photo
* Grønlandsmåke, Iceland gull 2 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.05.07 . DGJ også sett v/Hotellneset, mulig samme ind.
* Storspove, Eurasian curlew 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.05.07 . DGJ .
Kortnebbgås,Pink-footed goose 63 Sveagruva V.Mijenfjorden 17.05.07 . MBJ tilsammen 366 ind. periode 13-17.5
Hvitkinngås, Barnacle goose 10 Sveagruva V.Mijenfjorden 17.05.07 . MBJ tilsammen 17 ind. periode 13-17.5
* Toppand, Tufted duck 2M1F Sveagruva V.Mijenfjorden 17.05.07 . MBJ photo
* Knekkand, Garganey  1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.05.07 28.05.07 SKI,MLA,DGJ,SHA photo. unormalt ansikt.
Krikkand, Common teal 1M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.05.07 20.05.07 SKI,MLA,DGJ,SHA v/hundegården
Ismåke, Ivory gull 1 ad Sveagruva V.Mijenfjorden 17.05.07 . MBJ Årets første obs. i dette område!
Storjo, Great skua 1 Adventdalen Adventdalen 17.05.07 . DGJ .
Fjæreplytt, Purple sandpiper 11 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 16.05.07 . IBA .
* Storspove, Eurasian curlew Adventdalen Adventdalen 16.05.07 . IBA .
* Grågås, Graylag goose 1 Adventdalen Adventdalen 16.05.07 18.05.07 IBA,SHA photo  v/Nordlysobservatoriet
* Småspove, Whimbrel 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 16.05.07 DGJ
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 15.06.07 16.05.07 DGJ,MLA
Sildemåke, Lesser b.b.gull 1 ad.  Adventdalen Adventdalen 15.05.07 17.05.07 CHU,IBA,DGJ photo ved søppelfylling og hundegården
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalen Adventdalen 15.05.07 IBA
*Tundragås,White-fronted goose 1 ad. Adventdalen Adventdalen 15.05.07 IBA,CHU Albifrons. photo
Heilo, Golden plover 2 M Adventdalen Adventdalen 15.05.07 CHU photo
Hvitkinngås, Barnacle goose 51 Adventdalen Adventdalen 15.05.07 CHU
Kortnebbgås,Pink-footed goose 850 Adventdalen Adventdalen 15.05.07 CHU + ca 400 gjess v/Fivelflya
* Grågås, Graylag goose 1 Hotellneset Adventfjorden 14.05.07 SHA photo
Hvitkinngås, Barnacle goose 1 Sveagruva V.Mijenfjorden 14.05.07 MBJ Årets første obs. i dette område!
Hettemåke, Black-headed gull 1 ad. v/småbåthavna Adventfjorden 13.05.07 17.05.07 MLA,JBE,HNY
Praktærfugl, King eider 98M+xxF Adventfjorden Adventfjorden 13.05.07 MLA,SKI
Hyb. polarmåke/gråmåke 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 13.05.07 MLA,SKI
* Tjeld, E. Oystercatcher 1+1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 13.05.07 MLA,SKI en på hver side av deltaet
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 13.05.07 MLA,SKI
Fjæreplytt, Purple sandpiper 9 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 13.05.07 MLA,SKI Hiorthamn
* Sædgås, Bean goose 1 Adventdalen Adventfjorden 13.05.07 SHA photo
* Grågås, Graylag goose 1 Hotellneset Adventfjorden 13.05.07 REI
Kortnebbgås,Pink-footed goose 270 Adventdalen Adventfjorden 12.05.07 MLA
Kortnebbgås,Pink-footed goose 4 Kapp Thordsen Isfjorden 12.05.07 PKR
Kortnebbgås,Pink-footed goose 4 Kapp Wijk Isfjorden 12.05.07 PKR
Gråmåke, Herring gull 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.05.07 13.05.07 SHA
Svartbak, Great b.backed Gull 1 (4K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.05.07 MLA,SKI,SHA,HNY
Hvitkinngås, Barnacle goose 4 Adventdalen Adventfjorden 12.05.07 MLA
* Snøgås, Snow goose 2 Adventdalen Adventfjorden 12.05.07 13.05.07 MLA photo
Smålom, Red-throated Diver 3 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.05.07 13.05.07 SHA photo
Kortnebbgås,Pink-footed goose 4+37 Sveagruva V.Mijenfjorden 12.05.07 MBJ fl. 37 trakk mot Kjellstrømdalen- men returnerte
Kortnebbgås,Pink-footed goose 13 Sveagruva V.Mijenfjorden 11.05.07 MBJ
Kortnebbgås,Pink-footed goose 60 Hotellneset-Adventdalen Adventdalen 11.05.07 SHA,IMD
* Tjeld, E.Oystercatcher 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 11.05.07 SHA
Heilo, Golden plover 1 Hotellneset Adventfjorden 11.05.07 REI
Hvitkinngås, Barnacle goose 1 Hotellneset Adventfjorden 11.05.07 REI,IMD
Fjæreplytt, Purple sandpiper 4 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 11.05.07 SHA Hiorthamn
Hvitkinngås, Barnacle goose 2 Colesdalen Isfjorden 11.05.07 IGA
Kortnebbgås,Pink-footed goose 13 Colesdalen Isfjorden 11.05.07 IGA
Kortnebbgås,Pink-footed goose 10 Adventdalen Adventdalen 10.05.07 SHA,PKR Adventdalen samme dag
* Storspove, Eurasian curlew 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.05.07 SHA
Kortnebbgås,Pink-footed goose 8 Adventdalen Adventdalen 09.05.07 OSØ
Kortnebbgås,Pink-footed goose 4 Adventdalen Adventdalen 08.05.07 LEI,REI
Teist, Black guillemot 45 Adventfjorden Adventfjorden 07.05.07 MLA flyr opp mot Platåfjellet i puljer
Gråmåke, Herring gull Adventfjorden Adventfjorden 07.04.07 SOJ
Havelle, Long-tailed duck 1F Adventfjorden Adventfjorden 07.04.07 SOJ
* Tjeld, E.Oystercatcher 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.05.07 09.05.07 SHA photo
Hettemåke,Black-headed Gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.05.07 08.05.07 MLA,SKI,SHA,SOJ
Hvitkinngås, Barnacle goose 2 Kapp Posadowski Bjørnøya 05.05.07 RSK
Kortnebbgås,Pink-f. goose 1 Kapp Posadowski Bjørnøya 05.05.07 RSK
* Grågås, Graylag goose 1 Kapp Posadowski Bjørnøya 05.05.07 DFF,TA
Polarjo, Pomarine skua 1 ved stasjonen Hopen 04.05.07 ABR
* Jernspurv, Dunnock 1 Stasjonen Bjørnøya 04.05.07 DFF photo
Hettemåke,Black-headed Gull 2 ad. Stasjonen Bjørnøya 03.05.07 DFF photo
Svartbak, Great b.backed Gull 2 Bjørndalen Isfjorden 02.05.07 MLA,SKI
Gråsisik, Redpoll 1 død Stasjonen Bjørnøya 02.05.07 DFF
Linerle, White wagtail 2M Stasjonen Bjørnøya 02.05.07 SBR,DFF,HSI
Ismåke, Ivory gull 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.05.07 ØMO Look here
Praktærfugl, King eider ca 210 Vestpynten Adventfjorden 01.05.07 MLA,SKI 107 ad.M
Krikkand, Common teal 1F Hiorthamn Adventfjorden 01.05.07 SKI,MLA
Hyb. polarmåke/gråmåke 1 ad søppelfyllinga Adventdalen 30.04.07 03.05.07 BOF,SHA
Rødvingetrost, Redwing 1 Stasjonen Bjørnøya 30.04.07 DFF 2 ind. 5.mai
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 ad. søppelfyllinga Adventdalen 30.04.07 BOF
Praktærfugl, King eider ca150M100F Kapp Laila Isfjorden 29.04.07 REI
Ærfugl, Common eider ca1000M700F Kapp Laila Isfjorden 29.04.07 REI
Lunde, Puffin 20+ Kapp Posadowski Bjørnøya 29.04.07 DFF
Praktærfugl, King eider 28M 22+F Hotellneset Adventfjorden 28.04.07 LÅB,BCN
Snøspurv, Snow bunting hundrevis Gruvedalen Adventdalen 27.04.07 AHE samlngsområde-overnatting
Snøspurv, Snow bunting ringmerking Longyearbyen + Adventfjorden 26.04.07 10.05.07 REI,MLA,SHA,BOF tils. merket i perioden: 251M 14F
Hybrid ærfugl/praktærfugl 1M Vestpynten-Hotellneset Adventfjorden 26.04.07 28.04.07 LÅB,BCN,SHA photo
Hettemåke,Black-headed Gull 1 Hotellneset Adventfjorden 26.04.07 28.04.07 LÅB,BCN,SHA photo, også sett Adventdalsdeltaet
* Grågås, Graylag goose 1 Sveagruva V.Mijenfjorden 26.04.07 13.05.07 AKR,REI,IBA,MBJ,ØOV photo
Gråmåke, Herring gull 1 ad. søppelfyllinga Adventdalen 26.04.07 02.05.07 BOF,SHA min. 2 forskjellige ind. siste uke.
Snøspurv, Snow bunting 80+ Longyearbyen Longyearbyen 26.04.07 REI,BOF 80 ringmerket i dag
Snøspurv, Snow bunting 30M1F Longyearbyen Longyearbyen 25.04.07 BOF
Snøspurv, Snow bunting 80 i flokk Vestpynten Adventfjorden 24.04.07 LÅB,BCN 60 ind. samme sted 23.4
Praktærfugl, King eider 10M ca8F Hotellneset Adventfjorden 23.04.07 LÅB,BCN
Havelle, Long-tailed duck 1F ved kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 23.04.07 LÅB,BCN
Storjo, Great skua 2 ved Teltvika Bjørnøya 21.04.07 DFF
Praktærfugl, King eider 1p Hotellneset Adventfjorden 19.04.07 SHA
Snøspurv, Snow bunting 1 syngende Longyearbyen Adventfjorden 19.04.07 BOF,MLA Første sang i år.
Teist, Black guillemot 1 vinterdrakt ved kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 19.04.07 IBA uvanlig sent draktskifte, photo
Havelle, Long-tailed duck 1F ved kaiene, Longyearbyen Adventfjorden 19.04.07 IBA,SHA,BOF photo
Fjæreplytt, Purple sandpiper 4 Gravodden Bjørnøya 18.04.07 DFF
Snøspurv, Snow bunting 1 Sveagruva V.Mijenfjorden 18.04.07 MBJ på søppelfyllinga
Polarmåke, Glaoucus gull 7 Sveagruva V.Mijenfjorden 18.04.07 MBJ på søppelfyllinga
Praktærfugl, King eider 1M Hotellneset Adventfjorden 18.04.07 SHA photo
Hybrid måke 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.04.07 SHA photo
Gråmåke, Herring gull 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.04.07 18.07.07 SHA
Steinskvett, N. wheatear 1F Stasjonen Bjørnøya 17.04.07 DFF photo
* Grønlandsmåke, Iceland gull 2(2K)+1(3-4K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.04.07 SHA photo  photo
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.04.07 SHA
Ismåke, Ivory gull Look here Adventfjorden Adventfjorden 16.04.07 MLA,SHA,BOFm.fl
Gås ubestemt, Goose sp. 1 Stasjonen Bjørnøya 16.04.07 HSI
Heilo, Golden plover 1M Stasjonen Bjørnøya 15.04.07 HSI,DFF photo
Ærfugl, Common eider 7M 2F Bjørndalen Adventfjorden 15.04.07 MBJ
Ærfugl, Common eider 11M 8F Longyearbyen-Vestpynten Adventfjorden 15.04.07 BOF
Krykkje, Kittiwake  300-400 Indre Adventfjorden Adventfjorden 14.04.07 MLA
Polarmåke, Glaoucus gull 80 Indre Adventfjorden Adventfjorden 14.04.07 MLA
Ærfugl, Common eider 4M 1F Småbåthavna Adventfjorden 14.04.07   BOF
Snøspurv, Snow bunting 5 Hotellneset Adventfjorden 14.04.07 BOF
Snøspurv, Snow bunting ca 10 Stallen, Adventdfjorden Adventfjorden 13.04.07 JDY
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (4K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 13.04.07 MLA
Ærfugl, Common eider 36M 27F Colesbukta Isfjorden 12.04.07 REI
Alkekonge, Litle auk hundrevis Vårsolbukta Bellsund 12.04.07 14.04.07 REI
Polarlomvi, Brünnich's guillemot hundrevis Vårsolbukta Bellsund 12.04.07 14.04.07 REI
Snøspurv, Snow bunting 50-60 Vårsolbukta Bellsund 12.04.07 14.04.07 REI
Teist, Black guillemot 90 Vårsolbukta Bellsund 12.04.07 14.04.07 REI
Ærfugl, Common eider 18M 13F Vårsolbukta Bellsund 12.04.07 14.04.07 REI
Krykkje, Kittiwake  400-500 Vårsolbukta Bellsund 12.04.07 14.04.07 REI
Krykkje, Kittiwake  25 Adventfjorden Adventfjorden 11.04.07 MLA
Polarlomvi, Brünnich's guillemot 100-vis  utenfor Fuglefjellet Isfjorden 10.04.07 MLA,ØVA
Svartbak,Great b.backed Gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.04.07 BOF ved kloakkutløp
Hyb. polarmåke/gråmåke 1 ad søppelfyllinga Adventdalen 09.04.07 MLA Hyb.=hybrid
Snøspurv, Snow bunting 1 Longyearbyen Adventfjorden 09.04.07 LEI
Snøspurv, Snow bunting 1 Stallen, Adventdfjorden Adventfjorden 09.04.07 JDY
* Snøugle, Snowy owl 1 ff De Geerdalen Isfjorden 06.04.07 ORØ ved Hyperittfossen
Ærfugl, Common eider 1M Vestpynten Isfjorden 03.04.07 MBJ
Alkekonge, Litle auk 42 Bjørndalen Isfjorden 03.04.07 SHA
Ærfugl, Common eider 1M Småbåthavna Adventfjorden 30.03.07   MLA  
Hybrid grå-/polarmåke 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.03.07   MLA,SHA trolig mellom nevnte arter
Polarmåke, Glaoucus gull 23ad+4 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.03.07   SHA,MLA 3 (2K) og 1 (3K)
Snøspurv, Snow bunting 1 Longyearbyen Adventfjorden 29.03.07   SHA  
Polarlomvi, Brünnich's guillemot 14 Vestpynten Isfjorden 29.03.07   SHA,MLA årets første i Isfjorden
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 (2K). Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.03.07   MLA,SHA  
Polarmåke, Glaoucus gull 222ad 1(2k) søppelfyllinga Adventdalen 29.03.07   SHA,MLA 223 ind. rekordnotering på denne lokalitet
Teist, Black guillemot ca 50 Agardhbukta-Agardhpynten Storfjorden 26.03.07 28.02.07 MBJ  
Havhest, Fulmar >20000ind/t Isfjorden Isfjorden 26.03.07   MLA stor trafikk (20-25 000 ind./time)
Polarmåke, Glaoucus gull 40ad3(2-3K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.03.07   SKI,MLA 2 (2K) og 1 (3K)
Krykkje, Kittiwake  1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.03.07   SKI,MLA  
Havhest, Fulmar 15000ind/time Isfjorden Isfjorden 24.03.07   SKI,MLA trekker ut av Isfjorden
Krykkje, Kittiwake  14ad 1(2K) Adventfjorden-Isfjorden Isfjorden 24.03.07   SKI,MLA 2 ad i Adventdalsdeltaet
Polarjo, Pomarine skua 2 Sveagruva V.Mijenfjorden 23.03.07   MBJ,JOS  
Ærfugl, Common eider 1 M Adventfjorden Adventfjorden 23.03.07   IBA,MBA trakk inn Adventfjorden
Ismåke, Ivory gull Look here Adventfjorden Adventfjorden 17.03.07 29.03.07 MLA,HNY,SHA  
Krykkje, Kittiwake  3 ved stasjonen Hopen 17.03.07   ARO  
Ismåke, Ivory gull 30-40 Vestisen Barentshavet 15.03.07 01.04.07   71.00-73.30N/15-16W
Polarmåke, Glaoucus gull 52ad+4(2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 15.03.07   SHA ved kloakkutløp
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 3M+1 Operafjellet Adventdalen 15.03.07   LFM Photo
Teist, Black guillemot 4+3 Indre Rijpfjorden Nordaustlandet 13.03.07   MVI trakk over fjordisen
Ismåke, Ivory gull 1 Longyearbyen Adventfjorden 13.03.07   SHA trakk over
Teist, Black guillemot 41 Adventfjorden Adventfjorden 11.03.07   SHA,RBE,LRØ Bjørndalen-Longyearbyen-Revneset
Polarmåke, Glaoucus gull 4 Adventfjorden Adventfjorden 11.03.07   SHA,LRØ  
Teist, Black guillemot 76 Adventfjorden Adventfjorden 06.03.07   REI sett fra Bykaia
* Snøugle, Snowy owl 1 ff. Hiorthamn Adventfjorden 06.03.07   MBJ,OPB,IMB Photo
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 2 Bluffvarden Rijpfjorden 04.03.07   MVI 3-4 ind. samme sted 15.3
Havhest, Fulmar ca 4000ind./t Isfjorden Isfjorden 04.03.07   MLA  
Havelle, Long-tailed duck 3 sør av Revleodden Nordenskiöldkyst 25.02.07   PBR  
*Svarttrost, Common blackbird 1 M Ny-Ålesund Kongsfjorden feb. 07   TSA overvintret i/ved hundegården 
Krykkje, Kittiwake  1 ad. Isfjordmunningen Isfjorden 24.02.07   GBA  
Svartbak,Great b.backed Gull 1 ad. Daudmannsodden Isfjorden 24.02.07   GBA,MLA  
Polarmåke, Glaoucus gull min 300 Vestkysten Vestkysten 24.02.07   MLA,GBA,ETO  
Havelle, Long-tailed duck ca 400 Vestkysten Vestkysten 24.02.07   MLA,GBA,ETO  
Praktærfugl, King eider 3 M Sørkappland Vestkysten 24.02.07   MLA,GBA,ETO  
Ærfugl, Common eider ca 110 Vestkysten Vestkysten 24.02.07   MLA,GBA,ETO  
Praktærfugl, King eider 2 M Herwighamna Bjørnøya 23.02.07   DFF  
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 41 Bjørndalen- Longyearbyen Adventfjorden 23.02.07   GBA,ETO  
Krykkje, Kittiwake  1 ad. Kapp Martin vestkysten 21.02.07   GBA,ETO  
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 3 v/Gruve 3 Adventfjorden 21.02.07   OBE Photo
Havelle, Long-tailed duck  min. 250 Nordenskiöldkystn vestkysten 20.02.07 21.02.07 GBA,ETO  
Ærfugl, Common eider 47 Nordenskiöldkystn vestkysten 20.02.07 21.02.07 GBA,ETO  
Teist, Black guillemot 24 Kapp Linne Isfjorden 20.02.07   GBA,ETO  
Polarmåke, Glaoucus gull min 35 Grønfjorden Isfjorden 20.02.07   GBA,ETO Omr. ved Festningsodden
Polarmåke, Glaoucus gull 8 ad. Adevntdalsdeltaet Adventfjorden 20.02.07   BOF,SHA  
Polarlomvi,Brünnich's guillemot flere 100 Hopen Hopen 20.02.07   ARO  
Havhest, Fulmar ca 1200ind/t Isfjorden Isfjorden 18.02.07   MLA  
Polarmåke, Glaoucus gull 4+ Isfjprden+Adventfjorden Isfjorden 18.02.07   MLA  
* Snøugle, Snowy owl 1 Mälärdalen Adventdalen 16.02.07   FSH  
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 15 Skjæringa, Longyearbyen Adventfjorden 16.02.07   RHE  
Svalbardrype, S. r. ptarmigan 2 v/Kullungen, Longyearbyen Adventfjorden 14.02.07   SBA,IBA  
Fjæreplytt, Purple sandpiper ca 8 Gravodden Bjørnøya 12.02.07   DFF  
Havhest, Fulmar ca 500 ind/t sett fra Vestpynten Isfjorden 10.02.07   MLA flest trekker inn fjorden
Teist, Black guillemot 3 Bykaia, Longyearbyen Adventfjorden 06.02.07   ØMO siste observasjon denne vinter
Havhest, Fulmar 2+ Isfjorden Isfjorden 06.02.07   ØMO  
Polarmåke, Glaoucus gull 2 ad. ved Sørkapp Svalbard sør 05.02.07   JBE  
Havhest, Fulmar mange øst av Nordaustlandet og vider sørover til Hopen Svalbard øst 03.02.07 04.02.07 JBE  
Havhest, Fulmar ca 5 Nøisdalen v/Tempelfjorden 02.02.07 03.07.07 PBR Ved kolonien
Havhest, Fulmar 30+ Fjordnibba Tempelfjorden 02.02.07 03.07.07 PBR Ved kolonien
Ærfugl, Common eider 1 ff Rijpfjorden Nordaustlandet 02.02.07   JBE  
Havhest, Fulmar 12+ Isfjorden Isfjorden 02.02.07   MLA Trakk langt ut inn fjorden
Polarmåke, Glaoucus gull 1 ung Nord for Rossøya (81°N) NØ-Svalbard 01.02.07   JBE  
Havhest, Fulmar 1+ vestkyst nord for Kongsfjorden Vestkysten 30.01.07 31.01.07 JBE Tokt med KV-Svalbard
Havhest, Fulmar ca 100 Fuglefjellet nord for stasj. Hopen 29.01.07   ARO  
Havhest, Fulmar 4+ Fuglefjellet sør for stasjonen Hopen 28.01.07   ARO  
Krykkje, Kittiwake ? 1 Kapp Amsterdam Sveagruva 09.01.07 10.01.07 ABR Mulig krykkje
Krykkje, Kittiwake ?? 1 Stasjonen Hopen 05.01.07   ARO,BW usikker observasjon. også sett 9.1.
Teist, Black guillemot 10
LOOK HERE
Kaiene Adventfjorden 04.01.07 31.01.07 SHA,AWÖ,JEN MLA,OHA m.fl
Polarmåke?, Glaoucus gull 2+ Isfjorden Isfjorden 03.01.07   MLA trolig polarmåke i flukt ved tråler
Teist, Black guillemot 7 Kaiene Adventfjorden 03.01.07   SHA,MLA  
Teist, Black guillemot 1 Kapp Amsterdam Sveagruva 02.01.07   ABR  
"Stormåke",  Gull 2 Kapp Amsterdam Sveagruva 02.01.07   ABR trolig 1 ung polarmåke og 1 grønlandsmåke
Teist, Black guillemot 13 Kaiene Adventfjorden 02.01.07   SHA,MLA  
* Grønlandsmåke, Iceland gull 1 ad. Kapp Amsterdam Sveagruva 01.01.07   REI trolig sett 10.1 (ABR)
Teist, Black guillemot 9 Kaiene Adventfjorden 01.01.07   MLA,SHA Photo,    Look here