Siste nytt   
Fugler på Jan Mayen i 2007-2008 
         Bird news  
Birds on Jan Mayen in 2007-2008  
Nye nevneverdige registreringer og/eller suppleringer/rettelser  sendes LRSK-sekretær ved Georg Bangjord Send new noteworthy registrations and/or supplements/corrections to secretary of LRSK  Georg Bangjord           

TEGNFORKLARING

 LEGEND

M= hann,  F= hunn, ff= hunnfuglfarget, p=par, ad.= voksen, 
2K
= individ i sitt 2.kalenderår, 3K= ind. i 3.kalenderår osv. 
H
= hekkende og t= observert på trekK
M= male,  F= female, ff= femalecolored, p=pair, ad.= adult, 
2K
= bird in second calendar year, H= breeding
and t= migtation
Grønn tekst= Årets første registrering 
Rød tekst= sjelden gjest 
Blå tekst
= link til bilde / kommentar /tilleggsopplysninger
 
*= arter som ikke er bekreftet hekkende på Jan Mayen 
Green text= first registration date 
Red text= rare vagrant
Blue text= link to image and/or comment 
*= species not confirmed breeding at Jan Mayen
Grå bakgrunn -  angir tussmørketid. Sola er under horisonten 
selv midt på dagen i perioden 18. november til 21. januar.
Grey background- twilight in period of 18 November to 21 January 

Observatører
    
BILDER AV FUGL I 2007-2008   
  

Observers 
 

BIRD PHOTOS 2007-2008   
Art  Species                           Antall 
Number       
Sted
Place                            
From
date
To
date
Observatør/er
Observers
Kommentar
Comments
Rødnebbterne 2 Eggøybukta 29.09.08 ERØ,JEL
Jaktfalk ? 1 Olonkinbyen 07.09.08 DAN
Snøugle 1 Steingardstjønna 06.09.08 JEL,ERØ
Tårnfalk 1 ung Kvalrossbukta 06.09.08 JHL funnet død (fersk) 
Polarsnipe 19 ad. Ullringlaguna 26.07.08 GBA,GLA
Sandlo 11 ad. Ullringlaguna 26.07.08 GBA,GLA
Steinvender 17 ad. Ullringlaguna 26.07.08 GBA,GLA
Sandløper 11 ad. Ullringlaguna 25.07.08 GBA,GLA
Alaskanipe 1 ad. Ullringlaguna 24.07.08 26.07.08 GBA,GLA Første funn på Jan Mayen
Svømmesnipe 1 ad. Ullringlaguna 24.07.08 GBA,GLA Første funn på Jan Mayen
Snøugle 1 Steingardstjønna 20.07.08 DAN, ERØ Hunnfuglfarget
Snøspurv 2+ Olonkinbyen 26.03.08 stasjonsbesetning medd. Åge-Leif Godø