Forekomst av alkefugl i Adventfjorden i mørketiden vinteren 2005-2006


Figur 1. Forekomst av alkefugl i hovedsak ved kaianleggene i Adventfjorden. Det er ikke 
foretatt registreringer de dagene uten søyler.  Tellingene er utført av Mikael Lagerborg(MLA), 
Stig Hammer(SHA), Roy Eide(REI) og Oddvar Hagen(OHA).


Tabell 1.
Registreringer av alkefugl i hovedsak i tilknytning til kaiene i Adventfjorden
i januar 2006.

Date

Teist
Black Guillemot

Alkekonge
Little Auk
Polarlomvi
Brünnich's Guillemot

Total

Observer/s
01.01.2006 1 2 3 REI
02.01.2006 3 3 1 7 REI,MLA
03.01.2006 1 2 3 REI,MLA
04.01.2006   4  0 4 MLA
05.01.2006 1 3 4 MLA,SHA
06.01.2006 3 8 1 12 MLA,REI
07.01.2006 1 8 3 12 MLA
08.01.2006   6 5 11 SHA, MLA
09.01.2006 1 3 3 7 MLA,SHA,OHA
10.01.2006 4 8 2 14 SHA,OHA
11.01.2006 3 6 0 9 MLA
12.01.2006 2 2 4 8 SHA
14.01.2006 3 1 1 5 SHA
15.01.2006 4 2 3 9 SHA
16.01.2006 4 1 1 6 SHA
17.01.2006 2 1  0 3 SHA
18.01.2006 2  0 1 3 SHA
19.01.2006 2 1 1 4 SHA
20.01.2006 2 1 1 4 MLA,REI,SHA
21.01.2006 1 1 1 3 SHA
22.01.2006 2 1 0 3 SHA
24.01.2006 2 0 2 SHA,MLA
25.01.2006 1ad+2juv 1 0 4 SHA
26.01.2006 1ad+2juv 1 0 4 SHA
27.01.2006 1ad+1juv 0 0 2 SHA,MLA
28.01.2006 1 juv 0 0 1 SHA
29.01.2006 2 juv 0 0 2 SHA
30.01.2006 1 ad+1juv. 0 0 2 SHA
31.01.2006 0 0 0 0 MLA,SHA