Observatører  2006.

Initialene er sortert alfabetisk. 
The initials are sorted alphabetically.

Initialer / Initials Navn / Name Tilhørighet 
AAA Anja Aarsal Besøkende Longyearbyen
ABR Atle Brekken Fastboende Longyearbyen / Sveagruva
AFO Ane Fossnes Fastboende i Longyearbyen
AIL Arnold Illingworth Besøkende Ny-Ålesund
ALY Arild Lyssand Fastboende LYR, Svalbard, Sysselmannen på Svalbard
ARE Arne Rennedal Fastboende i Longyearbyen
BHA Brynjar Harsvik Feltarbeid Bjørnøya, NP
BKA Bjørnar Karlsen Besetning Hopen meteorologiske stasjon
BOD Bjarne Oddane Feltarbeid Bjørnøya, NP
BOF Bjørn Frantzen Fastboende i Longyearbyen
CHÜ Christianee Hübner Student Longyearbyen
CLY Christian Lydersen Svalbard, Norsk Polarinstitutt
EGR Eirik Grønningsæter Feltarbeid Bjørnøya, NP
ELK Embla Lagerborg Kirkemoen Fastboende i Longyearbyen
ESO Eeva Soininen Student Longyearbyen
ETO Erik Torp Feltarbeid Bjørnøya, NP
FBR Fredrik Broms Bosatt i Ny-Ålesund
FGR Fredrik Granath Student Longyearbyen
GBA Georg Bangjord Longyearbyen, Nordenskiöldkyst og Bjørnøya
GLA Gunnar Langhelle Tokt havforskningen
HAS Harald A. Soleim Fastboende Kapp Wijk
HGO Hans Gunnar Olsen Fastboende i Longyearbyen
HMH Hans-Martin Hanssen Besetning Hopen meteorologiske stasjon
HMO Håkon Moan Feltinspektør hos SMS på NV-hjørnet
HST Hallvard Strøm Feltarbeid Svalbard, NP
HTI Hauke Trinks Fastboende i Longyearbyen
HWY Hans Wytema Student Longyearbyen
IBA Inge Bakkeland Fastboende Longyearbyen
IGJ Ian Gjertz Fastboende i Longyearbyen
ILA Ingvild Lakseide Fastboende Longyearbyen og Mushamna
IRI Ivar Rimul Feltarbeid Bjørnøya, NP
JAA Jon Aars Svalbard, Norsk Polarinstitutt
JBE Jørgen Berge Longyearbyen
JRJ Jan Roar Jakobsen Besetning Bjørnøya meteorologiske stasjon
JAA Jo Anders Auran Snøspurvstudier i Adventdalen primo juni
JÅH Jan Åke Hillarp Besøkende Longyearbyen
KHS Kåre Holter Solhjell Besetning Hopen meteorologiske stasjon
KMK Kit M. Kovacs Svalbard, Norsk Polarinstitutt
KTH Kjell Tore Hansen Besøk i Longyearbyen med nærområder
LKL Linda Kleppe Besetning Bjørnøya meteorologiske stasjon
LSJ Leif Sjøberg Fastboende Longyearbyen
LUL Lukasz Ulbrych Student Longyearbyen
MAN Magnus Andersen Svalbard, Norsk Polarinstitutt
MBJ Mathias Bjerrang Fastboende i Longyearbyen
MCH Magda Chudinska Student Longyearbyen
MDL Mireille De la Lez Student Longyearbyen
MLA Mikael Lagerborg Fastboende i Longyearbyen
MJØ Morten Jørgensen Guide på turistskip i rute rundt Svalbard
NSE Nina Seifert Student UNIS. Longyearbyen. Gåsestudier Adventdalen
ODJ Oddgeir Djøseland Feltarbeid Bjørnøya, NP
OFR Otto Frengen Besøk Longyearbyen + nærområde+Nordenskiöldkyst
OHA Oddvar Hagen  Besøk i Longyearbyen
OKI Odd Kindberg Feltarbeid Bjørnøya, NP
OLK Odin Lagerborg Kirkemoen Fastboende i Longyearbyen
OMO Oddleif Moen Mannskap Nordsyssel
PBR Petter Braaten Fastboende LYR, Svalbard, Sysselmannen på Svalbard
PKA Petter Kaald Feltinspektør hos SMS på NV-hjørnet
PKR Per Krokan Fastboende i Longyearbyen
RBE Rune Bergstrøm Fastboende LYR, Svalbard, Sysselmannen på Svalbard
RBJ Roger Bjørvik Besetning Bjørnøya meteorologiske stasjon
REI Roy Eide Fastboende i Longyearbyen / Sveagruva
RFO Roger Fosseide Fastboende Longyearbyen og Mushamna
RHE Reidun Henningsen Fastboende i Longyearbyen
RLU Rolf Lundgren Besøkende Vestpynten med nærområder
RPE Rune Pedersen Besetning Bjørnøya meteorologiske stasjon
RSO Roar Solheim Feltarbeid Bjørnøya, NP
RWI Roger Wingan Feltarbeid Bjørnøya, NP
SAK Svei-Arne Karolius Besetning Bjørnøya meteorologiske stasjon
SBA Silje Bakkeland Fastboende i Longyearbyen
SCH Sergey Cheltsov Feltarbeid Bjørnøya, NP
SCP Stein C. Pedersen Fastboende i Longyearbyen
SEK Stig E. Kræmer Fastboende i Longyearbyen
SHA Stig Hammer Fastboende i Longyearbyen
SKI Signe Kirkemoen Fastboende i Longyearbyen
SMO Sigrid Mortensen Besetning Bjørnøya meteorologiske stasjon
SOL Sverre Olsen Fastboende i Longyearbyen
SRU Svein Rustad Besøk Longyearbyen med nærområder
STA Steinar Aksnes Guide. Fastboende i Longyearbyen
STB Steve Baines Besøkende Longyearbyen med nærområder
TSK Toril Skar Fastboende i Longyearbyen
TMA Tommy Markusen Fastboende i Longyearbyen
TPA Tim Parmenter Besøkende. 1 uke reise med skip
TRI Ted Riise Besetning Hopen meteorologiske stasjon
TVÆ Tore Værland Besøkende i Longyearbyen
VBA Vidar Bakken Felatbeid Svalbard, NP
ØOV Øystein Overrein Svalbard, Norsk Polarinstitutt
86 personer pr. 11 Dec.