Siste nytt   
Fugler på Jan Mayen i 2006 
         Bird news  
Birds on Jan Mayen in 2006  
Nye nevneverdige registreringer og/eller suppleringer/rettelser  sendes LRSK-sekretær ved Georg Bangjord Send new noteworthy registrations and/or supplements/corrections to secretary of LRSK  Georg Bangjord           

TEGNFORKLARING

 LEGEND

M= hann,  F= hunn, ff= hunnfuglfarget, p=par, ad.= voksen, 
2K
= individ i sitt 2.kalenderår, 3K= ind. i 3.kalenderår osv. 
H
= hekkende og t= observert på trekK
M= male,  F= female, ff= femalecolored, p=pair, ad.= adult, 
2K
= bird in second calendar year, H= breeding
and t= migtation
Grønn tekst= Årets første registrering 
Rød tekst= sjelden gjest 
Blå tekst
= link til bilde / kommentar /tilleggsopplysninger
 
*= arter som ikke er bekreftet hekkende på Jan Mayen 
Green text= first registration date 
Red text= rare vagrant
Blue text= link to image and/or comment 
*= species not confirmed breeding at Jan Mayen
Grå bakgrunn -  angir tussmørketid. Sola er under horisonten 
selv midt på dagen i perioden 18. november til 21. januar.
Grey background- twilight in period of 18 November to 21 January 

Observatører
    
BILDER AV FUGL I 2006
   
  

Observers
  

BIRD PHOTOS 2006
   
Art  Species                           Antall 
Number       
Sted
Place                            
From
date
To
date
Observatør/er
Observers
Kommentar
Comments
Sidensvans, Waxwing 1 Olonkinbyen 10.10.06 SOF
Ravn, Common raven 1 Jan Mayen 01.07.06 03.12.06 JHA,SOF sett flere steder. 
Sangsvane, Whopper swan 3 ad. ved flyplassen 09.05.06 JHA senere sett ved Olonkinbyen
Svartbak, 
Great Black-backed Gull
2 +1 Lagunevollen+Båtvika 02.04.06 . ODJ .
Gråmåke, Herring Gull Bjørnegatt 01.04.06 . ODJ Årets første registrering!
Svartbak, 
Great Black-backed Gull
Bjørnegatt 01.04.06 . ODJ .
* Havelle, Long-tailed Duck 1 M Skrinnodden 25.03.06 . ODJ på sjøen utenfor området
Polarlomvi,
Brünnich's Guillemot
50+ Skrinnodden 25.03.06 . ODJ på sjøen utenfor området
Polarlomvi,
Brünnich's Guillemot
40+ Branderpynten 24.03.06 . ODJ På plass i fuglefjellet
Teist, Black Guillemot 6 Kapp Traill 24.03.06 . ODJ .
Fjæreplytt, Purple Sandpiper 6 Kapp Traill 24.03.06 . ODJ .
Teist, Black Guillemot 2 utenfor Trollsletta 18.03.06 . ODJ .
* Jaktfalk, Gyr Falcon 1 Søyla 16.02.06 . ODJ Photo
Polarlomvi,
Brünnich's Guillemot
1 Kvalrossbukta 14.02.06 . ODJ .
Grønlandsmåke
Iceland Gull
3 (2K) Kvalrossbukta 14.02.06 . ODJ .
Krykkje, Kittiwake 100+ Kvalrossbukta 14.03.06 . ODJ "vårtegn"
Teist, Black Guillemot 1 Bjørnegatt 10.03.06 . ODJ Årets første registrering!
* Jaktfalk, Gyr Falcon 1 ved flyplassen 09.03.06 . PSO .
Grønlandsmåke
Iceland Gull
1 (2K) Kapp Traill - Båtvika 26.02.06 . ODJ mellom Kapp Traill og Båtvika
*Svarttrost,CommonBlackbird 1 M Kvalrossbukta 25.02.06 26.02.06 TLA .
Grønlandsmåke
Iceland Gull
19 Eggøybukta 25.02.06 . ODJ flere aldersgrupper. min 2 ad.
Polarmåke, Glaucous Gull 174 Eggøybukta 25.02.06 . ODJ mye sjøpølse drevet i land her
Svartbak, 
Great Black-backed Gull
9 Eggøybukta 25.02.06 . ODJ 4ad+5(2K)
Ærfugl, Common Eider 6 Helenesanden 25.02.06 . ODJ 4ff+2(2K)M
Polarmåke, Glaucous Gull min. 250 Eggøybukta 24.02.06 . ODJ .
Fjæreplytt, Purple Sandpiper min. 10 Eggøybukta 24.02.06 . ODJ .
Polarmåke, Glaucous Gull 4 Kvalrossbukta 21.2.06 . ODJ .
*Svarttrost,CommonBlackbird 1 M død Olonkinbyen 16.2.06 . ODJ Funnet død. Uvær den 14.2
* Jaktfalk, Gyr Falcon 1 Olonkinbyen 13.02.06 . ODJ,EJA lys morf
Polarmåke, Glaucous Gull 11 Bjørnegatt 13.02.06 . ODJ 4 ad og 7 (2K)
Alkekonge, Little Auk 1 Kapp Olonkin 11.02.06 . ODJ Ble tatt av polarmåker
Polarmåke, Glaucous Gull 7 Bjørnegatt 11.02.06 . ODJ hvorav 1 (2K)
Snøspurv, Snow Bunting 2M Olonkinbyen 10.02.06 13.02.06 ODJ,VLI Bilde av den "nye" snøspurven
* Havelle, Long-tailed Duck 20 + ved Losbåten 10.02.06 . ODJ .
Grønlandsmåke
Iceland Gull
1 ad. Rekvedbukta 09.02.06 . ODJ .
Polarlomvi,
Brünnich's Guillemot
1 + 1 Rekvedbukta 
Jameson bukta
09.02.06 . ODJ .
Alkekonge, Little Auk 4 Rekvedbukta 09.02.06 . ODJ .
* Havelle, Long-tailed Duck 67 - 70 Trollsletta 09.02.06 . ODJ Trakk mot nord
Ærfugl, Common Eider 500+ Bjørnegatt 09.02.06 01.04.06 ODJ En flokk. Hovedsaklig ungfugl
* Praktærfugl, King Eider 1+ ff Bjørnegatt 09.02.06 . ODJ Ilag med ærfugl
Fjæreplytt, Purple Sandpiper 2+ Båtvika 09.02.06 . ODJ .
* Havelle, Long-tailed Duck noen Ullringsanden 05.02.06 . ODJ .
Havhest, Fulmar flere 1000 ved Ullringlaguna 04.02.06 . ODJ i fjellet + trakk forbi over sjøen
Polarmåke, Glaucous Gull 60+ Ullringsanden 04.02.06 . ODJ .
Svartbak, 
Great Black-backed Gull
1 ad. Kvalrossbukta 01.02.06 . ODJ .
Krykkje, Kittiwake 1 (2K) Kvalrossbukta 01.02.06 . ODJ .
Polarmåke, Glaucous Gull 1 ad. Kvalrossbukta 01.02.06 . ODJ .
Havhest, Fulmar hundrevis Kvalrossbukta 30.01.06 01.02.06 ODJ Inkl. Antarticberget og over sjø
Polarmåke, Glaucous Gull 1 (2K) Helenesanden 30.01.06 . ODJ .
Polarmåke, Glaucous Gull 1 ad. Kvalrossbukta 30.01.06 . ODJ Photo from Jan Mayen 30 Jan.
Fjæreplytt, Purple Sandpiper 14 Båtvika 26.01.06 . ODJ .
Polarmåke, Glaucous Gull 1 Kvalrossbukta 26.01.06 . ODJ .
Fjæreplytt, Purple Sandpiper 9 Båtvika 25.01.06 . ODJ .
Polarmåke, Glaucous Gull 4 Lagunevollen 22.01.06 . ODJ .
Svartbak, 
Great Black-backed Gull
1 (2K) Lagunevollen 22.01.06 . ODJ .
Fjæreplytt, Purple Sandpiper 7 Båtvika 21.01.06   ODJ 1.soldag.       Photo
Polarmåke, Glaucous Gull 2ad+1(2K) Båtvika 21.01.06   ODJ .
Fiskemåke, Mew Gull 2 (2K) Båtvika 21.01.06   ODJ Letta og trakk mot sør.
Fjæreplytt, Purple Sandpiper 2 Båtvika 19.01.06   ODJ  
Polarmåke, Glaucous Gull 5ad+1(2K) Båtvika 19.01.06   ODJ Trakk forbi
Havhest, Fulmar hundrevis Båtvika 19.01.06   ODJ Trakk forbi
Polarmåke, Glaucous Gull 1 ad. Haugenstranda nord 15.01.06   ODJ  
Havhest, Fulmar hundrevis Haugenstranda nord 15.01.06   ODJ svermet rundt Kota
Ærfugl, Common Eider 1 ad. F Båtvika 14.01.06 26.01.06 ODJ Hunnfuglfarget
Ærfugl, Common Eider 70+ Losbåten 14.01.06   ODJ  
Fjæreplytt, Purple Sandpiper 14 Båtvika 14.01.06   ODJ Photo
Polarmåke, Glaucous Gull 5+ Båtvika 14.01.06   ODJ Trakk forbi
Havhest, Fulmar hundrevis Båtvika 14.01.06   ODJ Trakk forbi
*Svarttrost,CommonBlackbird 1 M Olonkinbyen 01.01.06 13.02.06 VLI,ODJ Ankom høst05. Ble funnet død etter uvær den 16.2. Photo
*Fjellrype,Rock Ptarmigan 1 Branderpynten 03.01.06   EJA, TJE Photo. Sjelden. Trolig funn nr.3
Snøspurv, Snow Bunting 1 M Olonkinbyen-Båtvika 01.01.06 18.02.06 ODJ Photo
Polarmåke, Glaucous Gull 1 (2K) Helenesanden 01.01.06 ODJ Photo from Trollsletta 1 Jan.  
Havhest, Fulmar 100-vis Kvalrossbukta 01.01.06 ODJ