Siste nytt   
Fugler på Svalbard i 2006 
         Bird news  
Birds on Svalbard in 2006  
Nye nevneverdige registreringer og/eller suppleringer og
rettelser  sendes LRSK-sekretær ved Georg Bangjord
Send new noteworthy registrations and/or supplements/corrections to secretary of LRSK  Georg Bangjord

TEGNFORKLARING

 LEGEND

M= hann,  F= hunn, ff= hunnfuglfarget, p=par, ad.= voksen, 
2K
= individ i sitt 2.kalenderår, 3K= ind. i 3.kalenderår osv. 
H
= hekkende og t= observert på trekk
M= male,  F= female, ff= femalecolored, p=pair, ad.= adult, 
2K
= bird in second calendar year, H= breeding
and t= migtation
Grønn tekst= Årets første registrering 
Rød tekst= sjelden gjest 
Blå tekst
= link til bilde / kommentar /tilleggsopplysninger
 
*= arter som ikke er bekreftet hekkende på Svalbard 
Green text= first registration date of genuine migrant
Red text= rare vagrant
Blue text= link to image and/or comment 
*= species not confirmed breeding at Svalbard.
Svart bakgrunn -  angir mørketid (nattemørkt hele døgnet)
  i perioden 14. november til 29. januar. 
Black background- no day in period 14 November to 29 January
Grå bakgrunn -  angir tussmørketid. Sola er under horisonten 
selv midt på dagen i perioden 26. oktober til 14. november 
og 29. januar til 16. februar.
Dark grey background- twilight in period of 26 October to 14 November and 29 January to 16 February
Lys grå bakgrunn - angir dagsolperioden. Dagslys deler av 
døgnet i perioden 23. august - 26.10 og 16. februar- 2. april.
Ligth grey- day sun in period of 23 August to 26 October and 16 February to 2 April.
Hvit bakgrunn- gjelder perioden med midnattssol (sola over
horisonten hele døgnet) dvs. 3.april til 22. august. 
White background- Midnight sun from 3 April to 22 August.
Observatører 2006          
BILDER 2006
     
Observers 2006               
BIRD PHOTO 2006
Art 
Species  
                      

 Antall  
 Number      

Sted
Place                          
Område
Area       
From
date
To
date
Observatør/er
Observer/s
Kommentar
Comments
Teist, Black guillemot SE HER Look here Kaiene Adventfjorden 16.11.06 30.12.06 SKI,MLA,SHA,RBE,BOF Photo
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
1 Longyearbyen Adventfjorden 17.12.06   BOF Flukt over vei 232
Alkekonge, Little auk 12 Bykaia, Longyearbyen Adventfjorden 12.12.06   SHA frisk østlig vind siste døgn
Alkekonge, Little auk 1 død Småbåthamna Adventfjorden 28.11.06   PBR Druknet i fiskegarn en gang mellom 22. til 28.11
Havhest, Fulmar 4 Kaia Longyearbyen Adventfjorden 23.11.06   RBE Trålere til kai
Teist, Black guillemot SE HER Look here Kaiene Adventfjorden 16.11.06 25.12.06 SKI,MLA,SHA,RBE,BOF Photo
Teist, Black guillemot 3 Kaiene i Longyearbyen Adventfjorden 13.11.06   SKI,MLA 2 Bykaia + 1 Gammelkaia
Teist, Black guillemot 2 (1K) Bykaia Adventfjorden 11.11.06 12.11.06 SKI,MLA  
Teist, Black guillemot 1 Adventfjorden Adventfjorden 06.11.06   JBE  
Trost (turdus sp.) 1 vei 238 Longyearbyen 05.11.06   JBE ikke svarttrost
Praktærfugl, King eider 1 ad. M Vestpynten Adventfjorden 05.11.06   MLA ilag med ærfugl
Polarmåke, Glaucous gull 2 ad. Vestpynten Adventfjorden 05.11.06   MLA ved ærfuglflokk
Polarmåke, Glaucous gull 1 ad. Vestpynten Isfjorden 05.11.06   MLA trekker mot øst, langt ut
Ærfugl,Common eider 20M84ff=104 Vestpynten Adventfjorden 05.11.06   MLA 101 i flokk langt ut
Snøspurv, Snow bunting 1M Bjørndalen Isfjorden 04.11.06   MLA  
Ærfugl,Common eider 1ff Kullkaia Adventfjorden 02.11.06   PBR sluppet løs fra garn
Snøspurv, Snow bunting 2 Søppelfyllinga Adventdalen 01.11.06   BOF  
Fjæreplytt, 
Purple sandpiper
1 ved strand kraftverk Adventfjorden 22.10.06   MLA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
2 Søppelfyllinga Adventdalen 21.10.06 23.10.06 SHA,MLA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
3 Søppelfyllinga Adventdalen 20.10.06   SHA  
Snøspurv, Snow bunting 4-5 Søppelfyllinga Adventdalen 20.10.06 23.10.06 SHA,MLA  
* Jaktfalk, Gyr falcon 1 hvit Barentsburg Grønfjorden 17.10.06   RBE,ABR  
Snøspurv, Snow bunting 2+ Søppelfyllinga Adventdalen 17.10.06   BOF  
Snøspurv, Snow bunting 2 Longyearbyen Adventfjorden 15.10.06 18.10.06 MLA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
2 Søppelfyllinga Adventdalen 11.10.06 17.10.06 BOF  
* Snøugle, Snowy owl 1 ff Skjæringa Longyearbyen 10.10.06   ARE m.flere  
Stær, Common starling 1 død Barentshavet Barentshavet 07.12.06   Edmund, BOF funnet ombord i Nordsyssel. Photo
Steinskvett, 
Northern wheatear
7 Søppelfyllinga Adventdalen 05.10.06   BOF  
Steinskvett, 
Northern wheatear
6 Søppelfyllinga Adventdalen 02.10.06   BOF Photo
* Jaktfalk, Gyr falcon 1 (1K) mørk Todalen Adventdalen 01.10.06   MLA  
Fjæreplytt, 
Purple sandpiper
ca 267 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.10.06   MLA  
Trost sp. Turdus 1 Søppelfyllinga Adventdalen 01.10.06   MLA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
min. 5 Søppelfyllinga Adventdalen 01.10.06   MLA  
Tyvjo, Arctic skua 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.09.06   MLA  
Polarmåke, Glaucous gull 70 ad.+3(1K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.09.06   MLA  
Svartbak, 
Great black-backed gull
1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.09.06   MLA  
Polarmåke, Glaucous gull 20 Søppelfyllinga Adventdalen 30.09.06   MLA  
Svartbak, 
Great black-backed gull
1 ad+1(1K) Søppelfyllinga Adventdalen 29.09.06   BOF  
Polarmåke, Glaucous gull 49 ad. Søppelfyllinga Adventdalen 29.09.06   BOF  
Fjæreplytt, 
Purple sandpiper
206 strand v/kraftstasjonen Adventfjorden 24.09.06   MLA Photo
Steinskvett, 
Northern wheatear
min. 4 Søppelfyllinga Adventdalen 24.09.06 30.09.06 MLA  
Heipiplerke, 
Medow pipit
1 Søppelfyllinga Adventdalen 24.09.06 02.10.06 MLA,BOF,SHA Ble fanget. Photo
Fjæreplytt, 
Purple sandpiper
295 strand v/kraftstasjonen Adventfjorden 23.09.06   MLA  
Snøspurv, Snow bunting ca 80 Adventdalen Adventdalen 23.09.06   MLA 6 småflokker langs veien
Steinskvett, 
Northern wheatear
min. 6 Søppelfyllinga Adventdalen 23.09.06   MLA  
Rødnebbterne
Arctic tern
5 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.09.06   SHA  
Fjæreplytt, 
Purple sandpiper
183 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.09.06   SHA  
Polarmåke, Glaucous gull 102 Adventfjorden Adventfjorden 21.09.06   SHA hvorav 9 juv.
* Gråtrost, Fieldfare 1 Søppelfyllinga Adventdalen 19.09.06 24.09.06 SHA,RBE,MLA,ALY  
Rødvingetrost, Redwing 3 Søppelfyllinga Adventdalen 17.09.06 24.09.06 MLA,SHA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
8-10 Søppelfyllinga Adventdalen 17.09.06 18.09.06 MLA,SHA .
Heipiplerke, 
Medow pipit
2 Søppelfyllinga Adventdalen 17.09.06 23.09.06 MLA,SHA,RBE,ALY photo
Hvitkinngås,
Barnacle goose
min. 1200 Adventdalen Adventdalen 17.09.06   MLA  
Kortnebbgås, Pink-footed goose min. 580 Adventdalen Adventdalen 17.09.06   MLA  
* Hagesanger,
Garden warbler
1 Søppelfyllinga Adventdalen 17.09.06 19.09.06 MLA,RBE,SHA Ind. nr. 2. Fanget 19.9. Døde samme dag.Photo 
Snøspurv, Snow bunting 1100-1400  Adventdalen Adventdalen 17.09.06   MLA  
* Hagesanger,
Garden warbler
1 Søppelfyllinga Adventdalen 16.09.06   MLA,RBE,SHA Individet var ringmerket.
Photo Photo
* Tornskate, 
Red-backed Shrike
Søppelfyllinga Adventdalen 16.09.06   MLA,RBE Ny art for Svalbard. Photo
Heipiplerke, 
Medow pipit
1 Søppelfyllinga Adventdalen 16.09.06   MLA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
5 Søppelfyllinga Adventdalen 16.09.06   MLA,RBE  
Rødvingetrost, Redwing 1 Søppelfyllinga Adventdalen 09.09.06   BOF,SHA photo
Steinskvett, 
Northern wheatear
3 Søppelfyllinga Adventdalen 09.09.06   BOF,SHA photo
* Jaktfalk, Gyr falcon 1 vest av P.K.Forland 7828N 0400E 07.09.06   MJØ i flukt over drivis
Steinskvett, 
Northern wheatear
2 Søppelfyllinga Adventdalen 05.09.06 08.09.06 SHA,GBA,BOF  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 ad + 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.09.06   SHA,GBA  
Sandløper, Sanderling  2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 04.09.06   SHA  
Hvitkinngås, Albino
Barnacle goose
1 v/ Coloradofjella Sassendalen 03.09.06   RBE En albino i lag med 6 normale.
FUGLER, birds xxx Sørkappøya med næromr. Sørkapp Land 22.08.06 04.08.06 OHA,SHA,RBE,BOF,GBA  
* Linerle, White wagtail 1 Søppelfyllinga Adventdalen 29.08.06   OHA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
1 juv. Søppelfyllinga Adventdalen 29.08.06   GBA,MLA,OHA  
Rødvingetrost, Redwing 1-2 ind. Søppelfyllinga Adventdalen 29.08.06   GBA,MLA,OHA  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.08.06   GBA  
Smålom, 
Red-throated diver
10 Adventfjorden Adventfjorden 24.08.06   MLA hvorav min. 2 juv.
Ismåke, Ivory gull 3 ad Adventfjorden Adventfjorden 23.08.06   MLA  
Hvitkinngås,
Barnacle goose
100 Adventdalen Adventdalen 22.08.06   MLA  
Kortnebbgås, Pink-footed goose 20
Adventdalen Adventdalen 22.08.06   MLA  
* Havsule,
Northern gannet
1 ad/4K+ Vest av Sørkappland Spitsbergen V 11.08.06   GLA  
Fjelljo, Long-tailed skua 46 Bellsund-Hornsund Spitsbergen V 10.08.06   EGR  
Sildemåke
Lesser Black-backed gull
1ad+1(4K) Bellsund-Hornsund Spitsbergen V 10.08.06   EGR Photo
Storjo, Great skua 1 Isdammen Adventdalen 04.08.06   SEK  
Polargås,
Branta hutchinsii
1 Storholmen Kongsfjorden 06.08.06   MLO Individet ble fanget og ringmerket med grønn kodering XXA 
Photo
photo
* Svarttrost
Commond blackbird
1 M Ny-Ålesund Kongsfjorden 28.07.06 18.08.06 FBR,AIL,MLO også sett ca. 21.07.
Krikkand, Common teal  1F Lernerøyane Liefdefjorden 25.07.06   HMO,PKA photo 
Fjelljo, Long-tailed skua 3 Feiringfjellet Kongsfjorden 21.07.06   FBR Trolig hekking.
* Tårnseiler,
Common swift
1 Longyearbyen Adventfjorden 13.07.06   STB Tredje funn i 2006
Fjelljo, Long-tailed skua 1 ad. Adventdalen Adventdalen 12.07.06   STB nedre del
hybrid gråm. x polarmåke Herring x Glaucous gull 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.07.06   MLA  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.07.06   MLA  
* Sangsvane
Whooper swan
3 Kapp Wijk Nordfjorden 08.07.06 09.07.06 HAS Dvegsvane kan ikke utelukkes
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.07.06 10.07.06 MLA,GBA  
Kortnebbgås, Pink-footed goose 98 ad.+ unger Adventdalen Adventdalen 09.07.06   GBA  
Hvitkinngås,
Barnacle goose
556 ad. + unger Adventdalen Adventdalen 09.07.06   GBA  
* Linerle, White wagtail 1 M Søppelfyllinga Adventdalen 09.07.06   GBA,LÅB  
Praktærfugl, King eider 43M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.07.06   GBA tett flokk. trakk opp og ut fjorden
Havelle, Long-tailed duck 16M 3F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 06.07.06   GBA  
Stjertand, 
Northern
Pintail
1 F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.07.06   GBA  
Sildemåke
Lesser Black-backed gull
1 ad. Søppelfyllinga Adventdalen 05.07.06   GBA,LÅB sett samme dag i Adventdalsdeltaet
Rødvingetrost, Redwing 1 sy. Søppelfyllinga Adventdalen 05.07.06 09.07.06 GBA,LÅB  
Rødvingetrost, Redwing 2 ind. Søppelfyllinga Adventdalen 06.07.06   GBA,LÅB  
Smålom, 
Red-throated diver
14 ad.
(4 par ruger)
Adventdalen Adventdalen 05.07.06 09.07.06 GBA hvorav 3 par på Fivelflya
* Havsule,
Northern gannet
2 vest av Amsterdamøya Albert I land 04.07.06 04.07.06 TPA trolig ad. og en 3-åring
Fjelljo, Long-tailed skua 3 rivis nord for Spitsbergen 82 degrees N 03.07.06 03.07.06 TPA  
Polarsvømmesnipe, 
Red phalarope
1 p H Laguna, Hotellneset Adventfjorden 01.07.06 09.07.06 GBA,LÅB reir funnet. 1p+2F 1.7.06
* Tårnseiler,
Common swift
1 Agardhbukta Storfjorden 01.07.06   HST m.fl. fløy rundt skipet Lance
Polarjo, Pomarine skua 2 ved Kvitøya Kvitøya 02.07.06   TPA  
Krikkand, Common teal 2M1F Laguna, Hotellneset Adventfjorden 02.07.06   GBA,LÅB  
Stjertand, 
Northern
Pintail
1M4F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.07.06   MLA,GBA  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.07.06 10.07.06 MLA,GBA  
* Brunnakke
Eurasian Wigeon
1M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.07.06 07.07.06 MLA,GBA  
Ismåke, Ivory gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.07.06 10.07.06 MLA,GBA  
Polargås,
Branta hutchinsii
1 ad. Observasjonsholmen Kongsfjorden 22.06.06   KTH Hekker i lag med hvitkinn
* Rødstilk, Redshank 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 19.06.06   SHA  
Krikkand, Common teal 2M1F Gnålodden Hornsund 18.06.06   MJØ  
Steinskvett, 
Northern wheatear
1 M Gnålodden Hornsund 18.06.06   MJØ  
Ærfugl, Common eider 1F med unger Hotellneset Adventfjorden 17.06.06   RFO,ILA  
Rødvingetrost, Redwing 1 Ved søppelfyllingen Adventdalen 17.06.06 18.06.06 MLA Syngende i lysstolpe
* Stokkand, Mallard 2 M Ved hundegården Adventfjorden 16.06.06 21.06.06 SHA  
* Brunnakke
Eurasian Wigeon
1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 16.06.06 21.06.06 SHA,MLA  
* Brunnakke,
Eurasian Wigeon
1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 15.06.06   SBA,IBA,SHA  
* Storspove
Eurasian Curlew
3 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.06.06   SHA  
*SmåspoveWhimbrel 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.06.06   SHA  
Smålom, 
Red-throated diver
8 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.06.06   SHA  
Sandløper, Sanderling  15 Adventfjorden Adventfjorden 14.06.06   SHA Adventdalsdelta 13 ind.
* Sotsnipe,
Spotted Redshank
1 ad Ny-Ålesund Solvatnet, Kongsfjorden 13.06.06   FBR  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 (3K) Diskobukta Edgeøya 13.06.06   MJØ  
Steinskvett, 
Northern wheatear
1M Diskobukta Edgeøya 13.06.06   MJØ ved krykkjekolonien
* Lattermåke
Laughing gull
1 ad Kobbebukta Bjørnøya 12.06.06   GBA, RWI Ny art for Svalbard
FUGL, Bird xxx BJØRNØYA BJØRNØYA 10.06.06 29.06.06 ODJ,HST,RSO,GBA,RWI,ETO,
BHA,BOD,OKI,IRI,AIG
 
* Stokkand, Mallard  2M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.06.06   JAA  
Sildemåke
Lesser Black-backed gull
1 3K Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.06.06   JAA  
* Rødstilk, Redshank 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.06.06   JAA  
* Svarthalespove,
Black-tailed godwit
1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.06.06   JAA  
Hettemåke, Black-headed gull 1 (2K) Ved søppelfyllingen Adventdalen 09.06.06   SHA også sett ved kaia samme dag (EGR)
* Linerle, White wagtail 1 kaia Longyearbyen 09.06.06   ODJ  
* Linerle, White wagtail 1 ved Gruve 6 Adventdalen 08.06.06   JAA  
* Rødstilk, Redshank 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.06.06   SHA  
Krikkand-hybrid ?
Blue-winged teal x C.teal ?
1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.06.06   SHA Hybrid... Photo   Photo
Hettemåke, Black-headed gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.06.06   JAA  
Sandløper,
Sanderling 
19 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.06.06   SHA 1 flokk
Sildemåke
Lesser Black-backed gull
1 2K Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.06.06   SHA  
Sildemåke
Lesser Black-backed gull
1 ad ved Søppelfyllinga Adventdalen 07.06.06   SHA  
Steinvender,Turnstone 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 06.06.06   NSE  
* Lappspurv
Lapland bunting
1 M Longyearbyen Adventfjorden 04.06.06   MLA  
Sildemåke
Lesser Black-backed gull
1 Kapp Mitra Krossfjorden 04.06.06   FBR  
Polarsvømmesnipe
Red phalarope
1 p Hotellneset Adventfjorden 04.06.06   SBA,IBA Photo
Stjertand
Northern
Pintail
1M Ny-Ålesund Kongsfjorden 03.06.06   FBR  
Fjelljo, Long-tailed skua 1 Ny-Ålesund Kongsfjorden 03.06.06   FBR  
Rødvingetrost
Redwing
1 Steinvika Hornsund 03.06.06   BOF,SHA  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.06   MLA Liten
Gråmåke, Herring gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.06   MLA prøver å ta egg fra ærfugl
Krikkand, Common teal 1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.06.06   MLA ved hundegårdene
Rødnebbterne
Arctic tern
3 Adventfjorden Adventfjorden 03.06.06   MLA,SKI  
Ringgås, Brent goose Isfjorden sør Isfjorden 03.06.06   MLA trakk mot nord
Snøspurv, Snow bunting flyvedyktig unge Vei 224 Longyearbyen 02.06.06   TSK  
Havelle, Long-tailed duck 6 p Borebukta Isfjorden nord 02.06.06   MLA.SKI  
Snøspurv, Snow bunting reir m/ unger v/ Kullungen Longyearbyen 01.06.06   MLA Tidlig hekking
Krikkand, Common teal 4M1F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.06.06   JÅH  
Ærfugl, Common eider 45 F ruger Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.06.06   MLA ved hundegårdene. 55 ruger 3. juni
* Svarthalespove,
Black-tailed godwit
1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.06.06   MLA  
* Tundragås, White-fronted goose 1 Hyttevika Hornsund 31.05.06   BOF,SHA  
* Sangsvane
Whooper swan
1 død Hyttevika Hornsund 31.05.06   BOF,SHA Photo
Rødnebbterne
Arctic tern
3 Calypsobyen Bellsund 31.05.06   OMO  
Krikkand, Common teal 3 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.05.06   SHA også sett 27.mai
Rødnebbterne, 
Arctic tern
1 Herwighamna Bjørnøya 29.05.06   SMO  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 (2-3K) ved Søppelfyllinga Adventdalen 29.05.06   SHA Meget lyst individ
Heilo, Golden plover 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 29.05.06   SHA photo
* Grågås,Graylag goose 1 Fivelflya Adventdalen 29.05.06   SHA  
Sildemåke
Lesser Black-backed gull
1 ad.  Adventdalsdeltaet Adventfjorden 28.05.06 29.05.06 SHA,RBE Photo +sett på Hotell- nestet og v/ søppelfyllinga
Gjess, ismåke, ærfugl, prakt ærfugl og fjæreplytt SE HER
Look here
Bjørndalen-Adventfjorden Adventfjorden 01.01.06 27.05.06 SHA,MLA,TVÆ,SCP,BOF OFR,GBA,NCE m.fl.  
Havelle, Long-tailed duck 4 p Hotellneset-Adventdalen Adventfjorden 27.05.06   SHA,NSE                    
Hettemåke, Black-headed gull 4 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.05.06   NSE  
* Svarthalespove,
Black-tailed godwit
1 Bolterdalen Adventdalen 27.05.06   NSE  
Smålom, 
Red-throated diver
3 Adventdalen Adventdalen 27.05.06   SHA  
Myrsnipe, Dunlin 3 Hotellneset-Adventdalen Adventfjorden 27.05.06   SHA,BOF,NSE                    
Sandlo, Ringed plover 1p ved Søppelfyllinga Adventdalen 27.05.06   MLA  
Sildemåke?, 
graellsii / hauglini
1 (4K) ved Søppelfyllinga Adventdalen 27.05.06   MLA,SHA,BOF Photo
Sandlo, Ringed plover 1 Adventdalen Adventdalen 26.05.06   LUL,MCH  
* Tjeld
Eurasian oystercatcher

1

Hopen met.stasjon Hopen 25.05.06   KHS Photo
Sandlo, Ringed plover 1 Pyramiden Billfjorden 25.05.06   REI,PBR  
Steinvender,Turnstone 4 Brucebyen Billfjorden 25.05.06   REI,PBR  
* Sidensvans,
Boheman waxwing
1 Longyearbyen Adventfjorden 25.05.06 27.05.06 SRU,NSE,AAA Photo
Småspove, Whimbrel 1 Longyearbyen Adventfjorden 25.05.06   SRU  
Heilo, Golden plover 1 M ved Isdammen Adventdalen 25.05.06   SHA  
Krikkand, Common teal 2 M ved Isdammen Adventdalen 25.05.06 08.06.06 SHA  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 ad. ved Søppelfyllinga Adventdalen 27.05.06   SHA  
Smålom, 
Red-throated diver
2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 24.05.06   SHA  
* Storspove
Eurasian curlew
3 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 23.05.06 24.05.06 SHA,PKR  
Hettemåke, Black-headed gull 3 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 23.05.06 29.05.06 SHA,BOF,MLA Photo
* Gråhegre,Gray heron 1 ad. død Kullkaia Adventfjorden 23.05.06   HGO,REI,SHA,BOF Photo.
* Svarthalespove,
Black-tailed godwit
1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 22.05.06 23.05.06 SHA  
* Storspove
Eurasian curlew
1M 1F= 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 22.05.06 21.06.06 SHA,MLA,JAA,GBAm.fl. Photo
Kortnebbgås, 
Pink-footed goose
1693 Adventdalen Adventdalen 22.05.06   SHA  
Hvitkinngås,
Barnacle goose
134 Adventdalen Adventdalen 22.05.06   SHA  
* Stokkand, Mallard  2 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 22.05.06 08.06.06 SHA,MLA,BOF Photo
* Tjeld
Eurasian oystercatcher
1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.06 27.05.06 SHA,MLA,BOF I fjæra
* Storspove
Eurasian Curlew
1 v/Kullkaia Adventfjorden 21.05.06   MLA  
Smålom
Red-throated diver
1 Adventdalsdeltaet og Adventdalen Adventfjorden 21.05.06 22.05.06 IGJ,SHA  
Tyvjo, Arctic skua 1 lys Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.05.06 22.05.06 SHA,BOF  
Heilo, Golden plover 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 20.05.06 22.05.06 SHA I fjæra
Kortnebbgås, 
Pink-footed goose
917 Adventdalen Adventdalen 20.05.06   SHA  
Krikkand, Common teal 1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.05.06 23.05.06 SHA  
* Stokkand, Mallard  1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.05.06 21.05.06 SHA  
Hettemåke, Black-headed gull 4 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.05.06 22.05.06 BOF,SHA  
Havelle, Long-tailed duck 1p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.05.06   BOF,SHA  
* Grønlandsmåke 
Iceland gull
1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.05.06   SHA  
Hettemåke, Black-headed gull 2par+1=5ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.05.06   BOF  
* Grønlandsmåke ??
Iceland gull
1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 16.05.06   BOF Photo 
Praktærfugl,King eider 8p Dam ved Todalen Adventdalen 15.05.06   SHA  
Krikkand, Common teal 1p+1 M Dam, Hotellneset Adventfjorden 15.05.06   REI,SHA  
Krikkand, Common teal 1p Dam ved Todalen Adventdalen 15.05.06   NSE  
* Kvinand,
Common goldeneye
1 uf. M Dam ved Todalen Adventdalen 15.05.06 29.05.06 SHA,NSE,BOF,MLA Photo, samme individ som 13.5
Ærfugl, Common eider 1F ruger! Adventdalsdeltaet Adventfjorden 14.05.06   SHA,BOF,MLA Uvanlig tidlig egglegging.5egg 15.5
* Gråhegre,Gray heron 1 ad. Laguna, Hotellneset Adventfjorden 14.05.06   RLU  
Hvitkinngås,
Barnacle goose
2 Fivelflya Adventdalen 14.05.06   SHA  
Gjess, ismåke, ærfugl, prakt ærfugl og fjæreplytt SE HER
Look here
Bjørndalen-Adventfjorden Adventfjorden 01.01.06 14.05.06 SHA,MLA,TVÆ,SCP,BOF OFR,GBA,NCE m.fl.  
* Kvinand,
Common goldeneye
1 uf. M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 13.05.06 14.05.06 MLA,SHA,BOF Photo Funn nr. to på Spitsbergen
Hvitkinngås,
Barnacle goose
4 Bjørndalen Isfjorden 13.05.06   CHÜ  
Kortnebbgås, Pink-footed goose 61
Adventdalen Adventdalen 13.05.06   SHA Photo from Adventdalen to day. 
* Snøgås, Snow goose 2 Fivelflya Adventdalen 13.05.06 15.05.06 SHA  
Ismåke, Ivory gull 11 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.05.06 13.05.06 NSE,SHA Photo. Individ CA ble merket i Ny-Ålesund 22.mai 1998 
Gråmåke, Herring gull 1 ad+1(4K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.05.06   SHA Photo Photo Trolig ind. nr. 8 i år
* ubestemt sanger 1 død Hopen met. stasjon Hopen vår'06   KHS Trolig ankommet høst 05
* Storspove
Eurasian Curlew
1 ved utløp Endalen Adventdalen 13.05.06   BOF,SHA  
Hettemåke, Black-headed gull 4 ad.  Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.05.06 16.05.06 SHA,BOF Photo
* Grønlandsmåke
Iceland gull
1 (4K)+1ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 12.05.06   SHA,NSE  
Rødvingetrost, Redwing Hopen met.stasjon Hopen 12.05.06   KHS  
Kortnebbgås, 
Pink-footed Goose
11 Fivelflya Adventdalen 12.05.06   SHA kl. 10.00. 
Fjæreplytt, 
Purple sandpiper
6 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 11.05.06   BOF,SHA  
Gråmåke, Herring gull 1 ad Longyearbyen Adventfjorden 11.05.06   SHA,SOL  
Kortnebbgås, 
Pink-footed Goose
9 Fivelflya Adventdalen 11.05.06   SHA  
Lunde, Atlantic Puffin 10 nordsiden Bjørnøya 10.05.06   SMO  
Kortnebbgås, 
Pink-footed Goose
liten flokk Indre Kongsfjorden Kongsfjorden 10.05.06   KKO,CLY I flukt
Steinskvett, 
Northern wheatear
1 død M Longyearbyen Longyearbyen 10.05.06   MLA  
Krikkand, Common teal 1 M Dam, Hotellneset Adventfjorden 10.05.06 14.05.06 SHA,REI Dvs. 1p+1M i Adventfjorden
* Storspove
Eurasian Curlew
2 Adventdalen Adventdalen 10.05.06   LSJ  
Havelle, Long-tailed duck 1p+1p Hotellneset og småbåthavna Adventfjorden 09.05.06   SHA  
Hvitkinngås,
Barnacle goose
2 Dam, Hotellneset Adventfjorden 08.05.06   RBE  
* Grønlandsmåke
Iceland gull
1 ad.  Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.05.06   BOF,SHA Photo
Fiskemåke, Mew gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 08.05.06 12.05.06 BOF,SHA,RBE Photo
Steinskvett, 
Northern wheatear
1 Longyearbyen Longyearbyen 08.05.06   BOF  
Rødvingetrost,Redwing 1 død Hopen met.stasjon Hopen 07.05.06   KHS  
Gråtrost, Fieldfare 1 Hopen met.stasjon Hopen 07.05.06   KHS  
Havelle, Long-tailed duck 1M +1p Adventdalsdeltaet og småbåthavna Adventfjorden 07.05.06   BOF,SHA Photo
* Toppand, Tufted duck 2M 1F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.05.06 16.05.06 SHA,BOF,NCE Photo
Krikkand, Common teal 1p Adventdalsdeltaet Adventfjorden 07.05.06 14.05.06 SHA,BOF,NSE Photo
Kortnebbgås
Pink-footed Goose
2 ved Bjørnøya met. stasjon Bjørnøya 06.05.06   SOB Photo
Hettemåke, Black-headed gull 3 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.05.06 13.05.06 SHA,BOF Photo Photo
*Storspove
Eurasian Curlew
1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 04.05.06 05.05.06 SHA  
Fjæreplytt
Purple sandpiper
1 + 1 Dam, Hotellneset og
dam v/ Adventdalsdeltaet 
Adventfjorden 04.05.06   SHA Photo
* Stokkand, Mallard  1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 04.05.06 11.05.06 SHA  
Gråmåke, Herring gull 1 ad.+ 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 04.05.06   SHA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 03.05.06 04.05.06 SHA  
*Låvesvale,
Barn swallow
1 Kapp Wijk Nordfjorden 03.05.06   RBE Trakk forbi langs stranda
*Gulspurv,Yellowhammer 1 M Skutilen Bjørnøya 02.05.06   SMO,LKL Photo
*Kjernebiter,Hawfinch 1 M Longyearbyen Adventfjorden 02.05.06 05.05.06 TMA,SHA,REI Photo 1. funn på Svalbard
* Svane ubestemt Hopen Hopen 02.05.06 04.05.06 KHS  
Steinskvett, 
Northern wheatear
2 M Adventdalen v/Todalen Adventdalen 02.05.06   SHA Photo. Individ 3 og 4 i år.
Fiskemåke, Mew gull 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.05.06 07.05.06 SHA,REI Photo. Individ 2 i år.
Gråmåke, Herring gull 1(2K)+1(4K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.05.06   SHA Photo. Individ 6 og 7 i år.
Storjo, Great skua 1 ved Gerdøya Kongsfjorden 01.05.06   CLY,KMK  
* Toppand,Tufted duck 1 M Ny-Ålesund Kongsfjorden 01.05.06   CLY  
* Svarthalespove,
Black-tailed godwit
1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.04.06 07.05.06 MLA,SHA,BOF,REI,ØOV Photo  Photo
Havelle, Long-tailed duck 1 M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.04.06 05.05.06 SHA vinterdrakt
* Tjeld
Eurasian Oystercatcher
1 Bjørnøya met. stasjon Bjørnøya 30.04.06   SMO  
Sildemåke, 
Lesser Black-backed gull
1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 30.04.06 01.05.06 SHA,MLA  Photo  Photo
* Rødstrupe
European robin
2 Hopen met.stasjon Hopen 28.04.06   KHS,TRI,HMH,BKA  
* Kjøttmeis, Great tit 1 Hopen met.stasjon Hopen 27.04.06   KHS,TRI,HMH,BKA Funn nr.2 på Svalbard
* Stokkand, Mallard  1 M Dam, Hotellneset Adventfjorden 27.04.06 01.05.06 SHA,BOF  
Storjo, Great skua 1 Hotellneset Adventfjorden 27.04.06   OFR  
Fiskemåke, Mew gull 1 ad.  Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.04.06   GBA,SHA Photo
* Grønlandsmåke
Iceland gull
1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 27.04.06   GBA,SHA  
* Linerle, White wagtail 1 M Bjørnøya met. stasjon Bjørnøya 27.04.06   JRJ,SMO  
Gråmåke, Herring gull 2 ad. Adventdalsdelta+dalen Adventdalen 26.04.06   SHA,OFR,GBA Photo
Praktærfugl, King eider 139 Adventfjorden Adventfjorden 26.04.06   SHA,OFR,GBA  
* Rødstrupe
European robin
1 Hopen met.stasjon Hopen 26.04.06   KHS,TRI,HMH,BKA  
*Bjørkefink,Brambling 1 Bjørnøya met. stasjon Bjørnøya 25.04.06   JRJ,SMO,RPE,SAK  
Snøspurv, Snow bunting 12 Kinnvika Nordaustlandet 25.04.06   JAA  
* Grønlandsmåke
Iceland gull
1 ad. Adventdalen v/Todalen Adventdalen 25.04.06   OFR,SHA,GBA  
Gråmåke, Herring gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.04.06 27.04.06 SHA,GBA,OFR  
Steinskvett, 
Northern wheatear
1M død Hopen met.stasjon Hopen 25.04.06   KHS,TRI,HMH,BKA Photo
Ærfugl,Common eider 3p Wahlenberg Nordaustlandet 24.04.06   JAA  
* Kråke, Hooded crow 1 Hopen met.stasjon Hopen 24.04.06   KHS,TRI,HMH,BKA  
Havelle, Long-tailed duck 350+ Nordenskiöldkysten Spitsb.vestkyst 24.04.06   OFR,GBA  
Praktærfugl, King eider 250+ Nordenskiöldkysten Spitsb.vestkyst 24.04.06   OFR,GBA  
* Grønlandsmåke
Iceland gull
1 (3K) Nordenskiöldkysten Spitsb.vestkyst 24.04.06   OFR,GBA  
Svartbak, 
Great black-backed gull
17 ad. Nordenskiöldkysten Spitsb.vestkyst 24.04.06   OFR,GBA  
Steinskvett, 
Northern wheatear
1M Nordenskiöldkysten Spitsb.vestkyst 24.04.06   OFR,GBA Historisk tidlig ankomst
Gråmåke, Herring gull 3 sub.ad. Nordenskiöldkysten Spitsb.vestkyst 24.04.06   OFR,GBA  
*Polarjo, Pomarine skua 1 ad. M Nordenskiöldkysten Spitsb.vestkyst 24.04.06   OFR,GBA Historisk tidlig ankomst
Storjo, Great skua 3 Nordenskiöldkysten Spitsb.vestkyst 24.04.06   OFR,GBA  
Krikkand,Common teal 1 M Sveagruva VanMijenfjorden 24.04.06   REI  
Krikkand,Common teal 1 M Herwighamna Bjørnøya 24.04.06   SHA,LKL,SAK,HOP  
Sidensvans,
Boheman Waxwing
1 M død Camp Millar, Vårsolbukta Bellsund 23.04.06   MDL,FGR Funnet ved hytta
Heilo, Golden plover 1 M Herwighamna Bjørnøya 23.04.06   SMO Historisk tidlig ankomst
* Trane, Common crane 1 Bjørnøya Bjørnøya 22.04.06   SHA,LKL,SAK,HOP  
Svartbak, 
Great black-backed gull
1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.04.06 21.04.06 BOF,SHA Photo
Gråmåke,Herring gull 1 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 18.04.06 27.04.06 SHA m.fl. Photo
Praktærfugl,King eider 2M 2F Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.04.06 21.04.06 SHA,BOF  
Snøspurv, Snow bunting 25M Vestpynten Adventfjorden 16.04.06   BOF  
hybrid gråm. x polarmåke Herring x Glaucous gull 1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 16.04.06 27.04.06 BOF,MLA,HWY,SHA Photo  Photo
* Dompap
Common bullfinch
1 F Bjørnøya met. stasjon Bjørnøya 15.04.06   RPE,SHA,SAK Første funn på Svalbard
Snøspurv, Snow bunting 1 synger Longyearbyen Adventfjorden 15.04.06   BOF  
* Stokkand, Mallard  1M Adventdalsdeltaet Adventfjorden 15.04.06 30.04.06 BOF,SHA,MLA,HWY Photo. Tilhold også andre steder eks.dam på Hotellneset og tundraen under Lia
Snøspurv, Snow bunting 30 Bjørndalen Isfjorden 13.04.06   SHA  
Snøspurv, Snow bunting 10 Eskerdalen Nordenskiöldland 13.04.06   BOF  
Stær, Common starling 1 ved stasjonen Hopen 12.04.06 15.04.06 KHS  
Svartbak, 
Great black-backed gull
1 ved Phippsøya Nordaustlandet 12.04.06   JAA 80°5'N 20°15'Ø
Snøspurv, Snow bunting 3 Longyearbyen Adventfjorden 10.04.06   SHA  
Krykkje, Kittiwake >100 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.04.06   SHA  
* Grønlandsmåke 1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 10.04.06   SHA  
Storjo, Great skua 2 ved stasjonen Hopen 05.04.06   KHS  
Svartbak, 
Great black-backed gull
2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.04.06   SHA  
Krykkje, Kittiwake 3 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 05.04.06   SHA  
Ærfugl,Common eider 6M1F v/kaiene i Longyearbyen Adventfjorden 05.04.06   SHA  
Polarlomvi,
Brünnich's guillemot
hundrevis Bjørndalen-Fuglefjella Isfjorden 05.04.06   SHA  
Snøspurv, Snow bunting 2M Stallen Adventfjorden 05.04.06   BOF  
Alkekonge, Little auk hundrevis Bjørndalen Isfjorden 05.04.06   SHA Svermer i fuglefjellene
Båndkorsnebb, Two-barred crossbill 1 M Ombord i Lance Hornsynd 04.04.06   MAN Photo Første funn på Svalbard
Stær, Common starling 1 ved stasjonen Bjørnøya 03.04.06 08.04.06 SMO  
Svartbak, 
Great Black-backed gull
1 ad Adventdalsdeltaet Adventfjorden 02.04.06 03.04.06 SHA Photo
Snøspurv, Snow bunting 1 Longyearbyen Adventfjorden 02.04.06   SHA Årets første.
Svartbak, 
Great black-backed gull
2ad. (1p) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 01.04.06   SHA Årets første. Photo
Ryper 8 ved Russeelva Bjørnøya 30.03.06   SAK,JRJ,SHA  
Krykkje, Kittiwake mange ved stasjonen Hopen 28.03.06   KHS  
Teist, Black guillemot 94 Bjørndalen-Adventfjorden Isfjorden 28.03.06   SHA  
Polarmåke, Glaucous gull 33ad.+1(2K) Bjørndalen-Adventfjorden Isfjorden 28.03.06   SHA Årets første "innrykk"
Polarlomvi,
Brünnich's guillemot
12 Bjørndalen Isfjorden 28.03.06   SHA liggende på sjøen.Årets første "innrykk"
Ærfugl,Common eider 1M+3M Bjørndalen+Vestpynten Isfjorden 28.03.06   SHA liggende på sjøen. Photo
Alkekonge, Little auk 3 Bjørndalen Isfjorden 27.03.06   SHA liggende på sjøen
Alkekonge, Little auk flokk Longyearbyen Adventfjorden 26.03.06   CHÜ flokk trakk over. Årets første "innrykk"
Teist, Black guillemot 73 Adventfjorden Adventfjorden 26.03.06   SHA  55 ind. i Adventdalsdeltaet. 1 i v.drakt
Polarmåke, Glaucous gull 42 ad. Adventfjorden Adventfjorden 26.03.06   SHA  32 ind. i Adventdalsdeltaet
Snøspurv,Snow bunting 1 ved stasjonen Hopen 24.03.06   KHS  
Ismåke, Ivory gull 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 24.03.06   SHA  ved kloakkutløpet
Storjo, Great skua 1 Herwighamna Bjørnøya 23.03.06   RPE  
Polarmåke, Glaucous gull 30 ad. Adventdalsdeltaet Adventfjorden 23.03.06   SHA  ved kloakkutløpet
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
6 Bjørndalen Isfjorden 22.03.06   SHA  
Teist, Black guillemot 17 Adventfjorden SV-siden Adventfjorden 21.03.06   SHA tilsammen i området
Polarmåke, Glaucous gull 35 ad. Hotellneset-Longyearbyen Adventfjorden 18.03.06   SHA 22 ad. ved kloakkutløpet
Teist, Black guillemot 6 Adventfjorden Adventfjorden 18.03.06   SHA  
Teist, Black guillemot 2+3 Vestpynten-Longyearbyen Adventfjorden 17.03.06   SHA,MBJ  
Polarmåke, Glaucous gull 11ad+7(2K) Vestpynten-Longyearbyen Adventfjorden 17.03.06   SHA de fleste trakk forbi Vestpynten
Ismåke, Ivory gull 4 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 17.03.06   SHA v/kloakkutløp
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
22 Bjørndalen Isfjorden 16.03.06   SHA største samling var på 15 ind. Photo
Polarmåke, Glaucous gull 13 ad. Adventfjorden Adventfjorden 14.03.06   SHA v/ Revneset, samt ved kloakkutløp
Teist, Black guillemot 26 Hotellneset-Longyearbyen Adventfjorden 14.03.06   SHA  
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
3 Longyearbyen Adventfjorden 10.03.06   BOF også sett 14.3 (RHE medd.SHA)
Spurvefugl ubestemt 2 Nedre del Adventdalen Adventdalen 10.03.06   ESO  
Svartbak, 
Great black-backed gull
1 Herwighamna Bjørnøya 09.03.06   SMO  
Spurvefugl ubestemt 2+1 Lia, Longyearbyen Adventfjorden 08.03.06   BOF  
Polarlomvi,
Brünnich's guillemot
flokker sett fra stasjonen Hopen 06.03.06   KHS  
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
6 - 8 Longyearbyen Adventfjorden 05.03.06   KTH  
Teist, Black guillemot Adventfjorden Adventfjorden 05.03.06   medd. MLA  
Polarmåke, Glaucous gull 1 ad Adventfjorden Adventfjorden 26.02.06   MLA samt mulig ett ind. til (2K)
Havhest, Fulmar ingen Vestpynten Isfjorden 26.02.06   MLA ingen trafikk
Havhest, Fulmar noen Bjørndalen Isfjorden 25.02.06   SHA 25-30 ind. i timen
Ismåke, Ivory gull 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 25.02.06   SHA  
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
1 Bjørndalen Isfjorden 24.02.06   SHA  
* Grønlandsmåke
Iceland gull
1 (2K) Adventdalsdeltaet Adventfjorden 23.02.06   SHA  
Ismåke, Ivory gull 5 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 23.02.06   SHA Photo
Teist, Black guillemot Adventdalsdeltaet Adventfjorden 23.02.06   SHA overgangsdrakt
Alkekonge, Little auk 1 ved Nykaia Adventfjorden 21.02.06   SHA  
Teist, Black guillemot 2 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.02.06   SHA  
Ismåke, Ivory gull 1 Adventdalsdeltaet Adventfjorden 21.02.06   SHA  
Ismåke, Ivory gull Adventfjorden Adventfjorden 19.02.06   MLA  
Polarmåke, Glaucous gull 2 ad. Adventfjorden Adventfjorden 19.02.06   MLA  
Ismåke, Ivory gull Adventfjorden Adventfjorden 18.02.06   HTI  
Havhest, Fulmar tusenvis Vestpynten Isfjorden 18.02.06   MLA Min. 6000 ind. trekker inn fjorden pr. time.
Teist, Black guillemot 1 ved kaia, Longyearbyen Adventfjorden 06.02.06   MLA  
Fugl, bird 0 Indre Adventfjord Adventfjorden 05.02.06   MLA, SKI sjekket under gode forhold obs.forhold
* Grønlandsmåke
Iceland gull
1 (2K) Kaiene i Adventfjorden Adventfjorden 01.01.06 07.02.06 REI,MLA,SHA,
OHA,ELK
Funn nr. 2  i mørketiden. Photo
* Grønlandsmåke
Iceland gull
2 (2K) Kaiene i Adventfjorden Adventfjorden 31.01.06   SHA,MLA,SKI,SOL Photo
Polarmåke, Glaucous gull 1 (2K) Kullkaia Adventfjorden 30.01.06   SHA  
Havhest, Fulmar >100 Vestpynten Isfjorden 29.01.06   SHA,MLA Trekker i begge retninger langt ute i fjorden
Polarmåke, Glaucous gull 2 (2K) Kaiene i Adventfjorden Adventfjorden 29.01.06   SHA  
Teist, Black guillemot
Alkekonge, Little auk
Polarlomvi,
Brünnich's guillemot
SE HER
Look here
Hovedsaklig ved kaiene Adventfjorden 01.01.06 30.01.06 MLA,SHA,OHA,
REI
 Forekomst alkefugl
 Photo 
Havhest, Fulmar flere Hopen met.stasjon Hopen 27.01.06   KHS  
Polarmåke, Glaucous gull 1 (2K)+ 1 ad. Kaiene i Adventfjorden Adventfjorden 27.01.06 28.01.06 SHA,MLA  
* Svarttrost, 
Commond blackbird
1 F Hopen met.stasjon Hopen 23.01.06 25.01.06 KHS,TRI Ankom under stormen. 
Polarmåke, Glaucous gull 1 (2K) Kullkaia Adventfjorden 25.01.06   SHA Photo
* Snøugle, Snowy owl 1 Helvetiadalen nedre del Adventdalen 23.01.06   STA  
Polarmåke, Glaucous gull 1ad. Nykaia, Longyearbyen Adventfjorden 11.01.06   MLA Fløy forbi
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
1 Flatkollen Sassendalen 09.01.06   REI  
Hagesanger
Garden warbler
1 død Sjøområdet, Longyearbyen Adventfjorden 08.01.06   ELK, MLA Trolig ankommet senhøst 2005
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
1 Longyearbyen Adventfjorden 05.01.06   AFO  
Svalbardrype,
Rock ptarmigan
2 Longyearbyen Adventfjorden 04.01.06   REI Lia under Sukkertoppen
Rødvingetrost, Redwing 1 Bjørnøya met.stasjon Bjørnøya 01.01.06   SMO Ankom 6.12.05