Skjematisk oversikt over faktiske registreringer av fugler på Spitsbergen, hovedsaklig i Isfjordområdet med vekt på nærområdene omkring Longyearbyen i vinterhalvåret 1996  til 1997.

 

Tegnforklaring

Tilfeldige gjester, er ført i kursiv.

x= enkeltind. eller opp til fem ind./registreringer

xx= fåtalling,  mindre ansamlinger (>25 ind.)

xxx= vanlig/vidt utbredt (>100 ind.).

 

Dagsol

Tuss-mørke

 

Mørketid

Tuss-

mørke

 

Dagsol

 

 

Art

 

1. del

sep

 

2. del

sep

 

1. del

okt

 

2. del

okt

 

1.

del

nov

 

2.

del

nov

 

1.

del

des

 

2.

del

des

 

1.

del

jan

 

2.

del

jan

 

1.

del

feb

 

2.

del

feb

 

1.

del

mar

 

2.

del

mar

 

1.

del

apr

 

Smålom

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havhest

xxx

xxx

xx

xx

x

 

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Kortnebbgås

xxx

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvitkinngås

xxx

xx

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringgås

xx

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krikkand

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stokkand

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Ærfugl

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

 

 

 

 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Praktærfugl

 

xx

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Havelle

 

xxx

xx

x

 

 

 

 

 

 

 

xxx

 

 

xxx

Siland

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfalk

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvergfalk

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalbardrype

xx

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

Sandlo

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjæreplytt

xxx

xxx

xxx

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myrsnipe

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandløper

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarsvømmesnipe

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarmåke

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

x

x

x

 

 

xx

xxx

xxx

xxx

Svartbak

xx

xx

xx

xx

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

xx

Ismåke

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

xxx

xxx

xxx

xxx

Krykkje

xxx

xxx

xxx

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

xxx

Tyvjo

xx

xx

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødnebbterne

xxx

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snøugle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Alkekonge

 

x

x

x

 

 

xxx

x

x

 

 

 

 

xxx

xxx

Teist

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

 

 

xxx

xxx

xxx

xxx

Polarlomvi

 

xx

xxx

xxx

 

 

xx

x

x

 

 

 

 

xxx

xxx

Lunde

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarth.fl.snapper

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulbrynsanger

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinskvett

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødstrupe

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødvingetrost

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarttrost

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Gråtrost

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lappspurv

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gråsisik

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snøspurv

xxx

xxx

xxx

xx

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

xxx

 

Antall arter

 

19

 

29

 

27

 

19

 

11

 

5

 

7

 

6

 

6

 

2

 

3

 

9

 

7

 

11

 

13

 

 

Tillegg: Bjørnøya: Ærfugl: flokker på nordsiden 28.1, rosenmåke 2 Gravodden 23.3 og svarttrost 1 ved stasjonen 6.3. Hopen: Havelle 1 21.12 og 2 21.2,  p.lomvi flokker 10.2, jaktfalk 1 26.9, låvesvale 1 9.9 og grønnfink 1 30.9